Positive forslag fra OECD

OECDs anbefalinger til en norsk kompetansestrategi følger opp de tilbakemeldinger NHO får fra medlemmene, sier Svein Oppegaard.

NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 04.09.14

Kompetanse og utdanning

Torsdag presenterte OECD sin diagnose av det norske kompetansesystemet. I rapporten «OECD Skills Strategy Action Report» bekrefter de det NHO har sagt lenge: Norge har et skrikende behov for kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi og ingeniørfag.

Den ferske rapporten er helt i tråd med tilbakemeldingene NHO får fra medlemsbedriftene om deres udekkede kompetansebehov, senest fra over 5000 bedrifter i NHOs kompetansebarometer for 2014. 

Alvorlige konsekvenser

- Kompetansegapet får alvorlige konsekvenser i form av svekket verdiskaping, og det er i første rekke innenfor realfag og teknologiutdanning hvor gapet er størst. Det er urovekkende at vi er et av de landene i den industrialiserte verden som utdanner færrest realister. Det har NHO sagt lenge, og nå må noen gjøre noe med det, sier Oppegaard.

OECD understreker at det er et altfor stort gap mellom ungdommens utdanningsvalg og arbeidslivets behov. Dette er med på å svekke mulighetene til økonomisk vekst i Norge. OECD ser et stort behov for nytenking for å rette opp dette misforholdet. 

- NHO mener at vi må få en profesjonalisert veiledningstjeneste i grunnskolen slik at ungdom som skal velge karrierevei er godt informert om hva som er samfunnets behov, og om hva som er arbeidsmulighetene etter ulike utdanninger. I dag er rådgivningstjenesten for dårlig, sier Oppegaard. 

Skjevt styrkeforhold

Det er ikke bare et gap mellom ungdommens utdanningsvalg og arbeidslivets behov. I rapporten anbefaler OECD en bedre dimensjonering av utdanningstilbudene slik at de skal svare til arbeidslivets behov, noe NHO har etterlyst lenge.

- Studieplasser koster penger, og regjeringen må først og fremst finansiere de plassene vi har størst behov for. Det betyr en forflytning av studieplasser fra mange av dagens retninger og over på realfag-, ingeniør- og teknologiutdaninger. NHO støtter et bredt tilbud av studier i Norge, men det er ganske klart av styrkeforholdet mellom studieretningene i dag er skjev, sier Oppegaard. 

OECD etterlyser en sterkere satsning på undervisning i entreprenørskap for å øke etablerertilbøyeligheten blant norsk ungdom. 

 - Vi håper utdanningsmyndighetene merker seg dette. All forskning viser at det er nær sammenheng mellom denne type undervisning og de unges interesse for å etablere egen virksomhet, avslutter Oppegaard.