TILLEGGSPROPOSISJON

Positivt budsjett

NHO er fornøyd med at Solberg-regjeringen har lagt opp til en forsterket satsing på utdanning og forskning.

Publisert 14.11.13

Kompetanse og utdanning, Statsbudsjettet

NHO har samlet sine kommentarer til Regjeringens budsjettforslag når det gjelder utdanning og forskning, i et brev til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Det er positivt at Regjeringen vil øke tilskuddet til lærebedriftene med kr. 3 500 gjennom en øremerket overføring til fylkeskommunene på 79 millioner. Dette er et viktig gjennomslag for NHO.

Men tillegget er lite i forhold til gapet mellom dagens lærlingtilskudd (ca. kr. 112 000) og en tilsvarende skolebasert elevplass (ca. kr. 140.000). NHO ser dette som en god begynnelse i en opptrappingsplan for å styrke rammevilkårene til lærebedriftene.

Det er også positivt at bevilgningene til praksisbrevordningen økes med 10 millioner for at flere kan komme inn på ordningen.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184