Realfagstoppmøte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund møttes i dag i Næringslivets Hus, sammen med en rekke av arbeidslivets parter, for å snakke realfag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i Nasjonalt forum for realfag.

Publisert 18.11.13

Kompetanse og utdanning

Nasjonalt forum for realfag ble i sin tid initiert av tidligere NHO-sjef Finn Bergesen jr. Det ble opprettet som en felles møteplass mellom regjering, næringsliv og utdanningssektoren for å følge utviklingen i realfagene, styrke samarbeidet og foreslå tiltak.

Dagens diskusjon handlet om forumets fremtid og videre arbeid. Om det er vanskelig å dokumentere forumets direkte effekt på realfagsrekrutteringen, så tror Skogen Lund det er viktig i seg selv at politikerne i de viktigste fagdepartementene samler relevante aktører til debatt om realfag og signaliserer en faglig og politisk oppmerksomhet.

Første gang
Det var første gang både Røe Isaksen og Skogen Lund deltok i forumets møte. Statsråden startet med å bekrefte at han ønsker å fortsette dette samarbeidet og skape en realfagsstrategi til nytte for hele samfunnet.

- Vi har en kultur i Norge som ikke bygger opp under realfag, sa kunnskapsministeren, og pekte på utfordringer både i skolen, med image, samt med å koble realfagene til løsninger på konkrete problem.

Lektor2
En rekke tiltak for å bedre realfagenes stilling ble trukket frem. Begge trakk de frem Lektor2-ordningen – Røe Isaksen viste til økt satsing over statsbudsjettet; Skogen Lund pekte til ordningen som et ektefødt barn av Nasjonalt forum for realfag.

På dagens møte presenterte også SSB-forsker Ådne Cappelen fremskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger, med vekt på realfaglige og teknologiske utdanninger.

I tillegg til NHO, deltok blant andre LO, KS, Tekna og Utdanningsforbundet. Fra NHO-fellesskapet deltok en rekke landsforeninger: BNL, Energi Norge, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norsk Teknologi. Statssekretær Dilek Ayhan representerte Nærings- og handelsdepartementet.

Kontakt oss