VOX

Søk penger til opplæring

Din bedrift kan få penger til å kurse ansatte i skriving, lesing, regning og data. Søknadsfrist for neste år er 7. november.

Mange av NHOs medlemsbedrifter har god erfaring med tilskuddsordningen for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Publisert 23.10.13

Kompetanse og utdanning

Opplæringen skal gi ansatte som jobber mer effektivt og yter høyere service. Tilskuddsordningen for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) delte i år ut 104 millioner kroner til 585 prosjekter, og snart er det søknadsfrist for 2014. 

Mange av NHOs medlemsbedrifter har god erfaring med (BKA), som administreres av Vox, det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk. Ordningen gir pengestøtte til bedrifter som ønsker å kurse ansatte i skriving, lesning, regning og datakunnskaper for at de ansatte skal utføre jobben sin bedre. Søknadsfristen for midler i 2014 er 7. november 2013. 

Øker konkurranseevnen
Ifølge avdelingsdirektør Are Turmo i NHO melder mange medlemsbedrifter som har søkt slike midler tilbake at de er tilfreds med resultatet.

– Det blir stadig viktigere å sørge for at dyktige medarbeidere holder seg ajour for å møte utfordringene på sin egen arbeidsplass. Alt for mange som forlot skolen tidlig mangler kunnskaper innen skriving, regning og det å mestre digitale verktøy. Men de kan likevel være fremragende fagfolk. For en arbeidsgiver kan det bety svekket konkurranseevne at de ansatte ikke mestrer grunnleggende ferdigheter.

Alt for mange som forlot skolen tidlig mangler kunnskaper, ifølge kompetansedirektør Are Turmo.

Are Turmo

– Skiftende regjeringer har erkjent at dette er problemer som må løses med konkrete tiltak, og BKA er ett av svarene, sier Turmo, som minner om at det er mulig å søke BKA-midler også gjennom landsforeninger og bransjeorganisasjoner eller i samarbeid med andre bedrifter. 

Slik søker du

– Alle slags bedrifter kan søke, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox. Men det er kriterier knyttet til hvem som kan delta i opplæring og hva opplæringen kan inneholde. 

Jotun når mål
En av bedriftene som har fått støtte, er malingprodusenten Jotun, som fikk rundt en million kroner over to år for å kurse 110 av sine vel 950 ansatte i Norge i samarbeid med Folkeuniversitetet.

– Vi har bygget ny fabrikk og lagt om fra manuell produksjon til nytt digitalisert produksjonsanlegg, men vi har lav turn-over i staben og vi har mange ansatte som har jobbet hos oss i ti, tyve, tredve år. Målet med kursingen har vært høyere kompetanse for alle våre ansatte, blant annet at alle i produksjon skulle ha fagbrev, enten i kjemi- og prosessfaget, logistikkfaget eller produksjonsteknikkfaget. For å ta fagbrevet, krevdes det for mange helt basic trening i skriving, regning og lesning og data og BKA-midlene bidro dermed til å nå målet vårt, forteller Nina Dahlstrøm, i personavdelingen i Jotun A/S til NHO. 

Gjør jobbene bedre
Ellertsen sier Vox ser mange eksempler på at kursing i grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. I Norgestaxi Bergen gikk 100 drosjeeiere, sjåfører og sentral-ansatte på ekstratrening i både lesing, skriving, regning og data. Blant feilene som ble redusert, var feilskriving på GPS-er, slik at drosjene kjørte til korrekt sted.

– De som har gått på kurs har nesten ikke framprovosert en eneste skriftlig klage, sier daglig leder i Norgestaxi Bergen, Jan Tennfjord til Vox. Norgestaxi utvidet tilbudet til ytterligere 400 ansatte landet over.

I Tromsø fikk kursing i bussselskapet Cominor de ansatte til å lese og skrive oftere i rapportbøkene i bussene. Ved Bakers i Larvik fikk 130 timers ekstra opplæring i basisferdighetene, sammen med 160 kurstimer i matproduksjon, ansatte til å ta fagbrev.

– Vi ble mer effektive, jobber mer selvstendig og gjør mindre feil, fortalte kursdeltaker og tillitsvalgt Cecilie Borgen om resultatet.