OECD-RAPPORT

Utdanningssystemet må endres

Altfor mange unge nordmenn blir rekruttert til trygd og "naving" på grunn av frafall i skolen og manglende ferdigheter i lesing og regning. Dette er konklusjon fra OECD-rapporten som fremlegges i dag.

Faksimile fra VG, 18. februar 2014

Publisert 18.02.14

Kompetanse og utdanning

OECD-direktør Andras Schleicher, uttaler til VG at en av hovedutfordringene  for norske politikere er den stadig voksende mengden unge mennesker som står utenfor arbeidslivet. 

Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) peker videre på syv av rapportens tolv faktafunn som bør gi grunn til bekymring:

  1. Tilbakeføringen av uføretrygdede til arbeid er svært lav i Norge sammenlignet med andre land.
  2. 10 prosent i arbeidsfør alder er på uføretrygd, samt fire prosent på arbeidsavklaring.
  3. 400 000 voksne ligger på laveste nivå i lesing eller regning.
  4. Frafallet i videregående opplæring og i høyere utdanning er stabilt høyt på rundt 30 prosent.
  5. Ungdommens utdanningsvalg er ikke sammenfallende med arbeidslivets behov.
  6. Norge er landet i OECD med høyest sykefravær.
  7. Norge mangler en samordnet kompetansepolitikk.

Schleicher viser videre til at sykdomstegnene er så mange og store at store deler av kompetansesystemet i Norge bør endres.

 - Vi er tilfreds med at OECDs analyseprosjekt "Skill Strategy" gir en tydelig diagnose av det norske kompetansesystemet. OECD er helt på linje med mye av det NHO har påpekt, ikke minst gjennom årskonferansen i januar "Læringslivet", sier direktør for Kompetanse i NHO, Are Turmo.  Han legger til at NHO har stor tiltro til OECDs eksperter som er ansvarlige for dette arbeidet.

- NHO har deltatt i arbeidet med OECD-prosjektet så langt og vil også være tett på prosessen videre. Nå ser vi frem til siste fase av prosjektet hvor OECD vil komme med forslag til tiltak for å møte utfordringene. Det er viktig at Regjeringen tar disse forslagene på stort alvor, sier Turmo.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184