NOKUT-KONFERANSE

Vil ha relevante studier

Veksten i studieprogrammer er ikke bærekraftig, mener NHO. Næringslivet tas i for liten grad med på råd.

© iStockphoto

Publisert 07.11.13

Kompetanse og utdanning

- Antallet studieprogrammer vokser uten å være avstemt etter etterspørselen, etter bedriftenes behov. Dette er etter vår mening en av de største utfordringene i dagens høyere utdanning. Det sa administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, på NOKUTs konferanse torsdag.

Og vi har ikke bare skapt et system som gir en vekst i studieprogrammer som ikke er bærekraftig: - I tillegg får vi programmer som er innrettet for å tilfredsstille ungdommers ønsker og som dessverre i for liten grad har en etterspørselsside.

Kampen om jobbene vil trolig bli skarpere og vi må derfor ta grep som forbereder for dette, mener NHO-sjefen.

- Det kan bli ubehagelig for lærestedene, men vi mener det er helt nødvendig. 

Skogen Lund ønsker seg et samsvar mellom det vi lærer og det vi skal anvende kunnskapen til. Samtidig presiserer hun at NHO eller bedriftene ikke har ferdige løsninger på disse utfordringene:

- Det å finne løsninger er hverken enkelt eller opp til enkeltaktører å finne alene. Vi hevder likevel vår legitime rett til å være en av de sentrale aktørene i å finne omforente og gode løsninger. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184