Å studere i Tyskland er lurt!

Tyskland er Norges største handelspartner, og et viktig land for Norge og Europa. Å ha kunnskap om tysk språk og kultur kan vise seg å være svært verdifullt.

#205

Tyra Jevne Sjøhelle, Sigrid Rønnestad og Sunniva Sørheim fra Foss VGS i Oslo hadde tatt turen til NHO og Tysklandskonferansen. De likte det de hørte. Fotograf: NHO

Publisert 01.03.18

Kompetanse og utdanning

Elever fra videregående skoler, foreldre, rådgivere, lærere og andre interesserte hadde tatt turen til Næringslivets hus på Majorstuen for å delta på årets Tysklandskonferanse. NHO samarbeider med blant andre ANSA, Universitetet i Oslo, Utdanningsetaten i Oslo og den tyske ambassaden om å fremme at norske studenter velger å ta studier i Tyskland. Om lag tjue tyske universiteter hadde tatt turen for å møte potensielle norske studenter.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch (V) er opprinnelig fra Tyskland og innledet konferansen på sitt morsmål. Hun har selv studert ved et av universitetene som presenterte seg, Freie Universität Berlin og understreket viktigheten å forstå tysk kultur og språk for å kunne fortsette det gode tysk-norske samarbeidet.

Tall fra Lånekassen og ANSA viser at antallet heltidsstudenter i Tyskland har hatt en jevn nedadgående tendens siden midten av nittitallet, og har de senere årene flatet ut på drøyt to hundre studenter i året.

Statssekretær i Utdanningsdepartementet Rebekka Borsch (V) har selv studert ved Freie Universität Berlin i Tyskland, og møtte en representant fra sitt universitet, Gesa Heym-Halayqa (t.v.) på stand på Tysklandskonferansen. Fotograf: NHO

#205

- Dette er alt for få, sier Rune Foshaug, avdelingsdirektør for Kompetanse og innovasjon i NHO. – Norsk næringsliv har stor aktivitet med Tyskland og trenger kandidater som behersker språk og kan noe om tysk kultur. Jeg er glad for at elever ved tretti videregående skoler i Oslo og omegn valgte å ta turen hit i ettermiddag for å lære mer om studier i Tyskland. Jeg håper vi kan være med å snu trenden.

Mange av de tyske universitetene tilbyr, i likhet med de norske, gratis utdanning. Det kan bety et langt lavere lån i lånekassen enn ved studier i land hvor skolepengene er høye.