Bakers vant kompetansepris

Bakehuset Bakers vant matbransjens kompetansepris for utmerket innsats – særlig for sin bedriftsinterne opplæring.

På vegne av Bakers mottok HR-sjef Hilde Melfald og konserntillitsvalgt Ingunn Ekremsæther årets kompetansepris.

På vegne av Bakers mottok HR-sjef Hilde Melfald og konserntillitsvalgt Ingunn Ekremsæther årets kompetansepris.

Publisert 12.11.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og utdanning

Det var konserntillitsvalgt Ingunn Ekremsæther og HR-sjef Hilde Melfald i Bakers som mottok prisen under en fullpakke FEED-konferanse i Næringslivets Hus. Det er 12.gangen prisen blir delt ut. Årets jury er arrangørene av Feed-konferansen, NNN og NHO Mat og drikke.

Juryen la særlig vekt på vinnerens arbeide med å heve de ufaglærtes kompetanse og gi dem mulighet til å ta fagbrev. Dette har vært en bevisst satsning for å gjøre medarbeiderne i stand til å ta i bruk ny teknologi. Bedriften ser samtidig behovet for håndverksmessig kompetanse. Hele 82 ansatte har tatt, eller har påbegynt, fagbrev siden 2013.

Det er kommet inn flere velbegrunnede forslag på årets vinner. I et av disse innspillene heter det at kompetanse er mye mer enn bare et fagbrev. Det har kommet tilbud om datakurs, mange har lært å kjøre truck m.m. slik at flere kan ta mange arbeidsoppgaver. Bedriften stiller sterkere når medarbeiderne kan brukes mer fleksibelt, betjene flere maskiner og dekke opp for hverandre ved fravær.

Viktig for arbeidsmiljøet er at alle kan snakke med hverandre på norsk. Det betyr mye at en kan sette seg og snakke med sine kollegaer i ei pause. Vi må aldri glemme at for enkelte kan det å få tilbud om et norskkurs være døråpneren inn i gruppa og fellesskapet på arbeidsplassen. Den kompetansehevingen kan bety minst like mye som et fagbrev for noen.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338