Bare halvparten får jobb som krever master

Bare 56 prosent av masterkandidatene får en jobb som faktisk krever mastergrad. Det viser NIFUs Kandidatundersøkelsen 2013. -Dette stemmer med tilbakemeldingene fra våre bedrifter i NHOs Kompetansebarometer, sier Are Turmo i NHO. 

Publisert 03.06.14

Kompetanse og utdanning

I NHOs spørreundersøkelse som ble utført i vinter svarer nemlig mer enn halvparten av bedriftslederne at den sist ansatte med master kunne vært erstattet av en med bachelor, og at arbeidsoppgavene hadde blitt utført minst like godt. I disse dager pågår det en debatt om hvorvidt vi i Norge lider av en "mastersyke". Debatten startet allerede i april da NHO lanserte Kompetansebarometeret for 2014.

I forbindelse med lanseringen av sin Kandidatundersøkelse for 2013 hevder NIFUs Jannecke Wiers-Jenssen at frykten for at vi utdanner for mange med mastergrad i Norge er betydelig overdrevet.  NHOs kompetansedirektør, Are Turmo, tilbakeviser dette: -Det interessante her er ikke om masterkandidatene får en jobb, men hva slags jobb de får. NHO er opptatt av at vi utdanner riktig kompetanse i forhold til arbeidslivets behov, sier han. Han mener det er svært betenkelig at nesten halvparten av masterkandidatene er "overutdannet" til den jobben de har fått, og dermed ikke får brukt den kompetansen de har opparbeidet seg i studiet.

NIFUs Kandidatundersøkelse viser store variasjoner mellom ulike fagområder.  -Vi ser at det er best samsvar mellom arbeidsoppgaver og utdanningsnivå innenfor juridiske fag og naturvitenskapelig og tekniske fag. Her får to av tre en jobb som faktisk krever master. Innenfor humanistiske og estetiske fag har bare hver tredje kandidat fått en jobb som krever master, sier Turmo. 

-Ressursene vi bruker på å utdanne stadig flere med mastergrad, kan alternativt brukes til å styrke utdanningen på bachelornivå og i fagskolene. Da vil flere komme i arbeid på et tidligere tidspunkt, og flere kan starte sin livslange læring i arbeid tidligere. Alternativet til toårig masterutdanning er to års deltagelse i arbeidslivet og den læringen dette innebærer, sier Turmo.

NHOs Kompetansebarometer viser at behovet for masterutdanning varierer mye fra bransje til bransje. Totalt sett har en av ti NHO-bedrifter stort behov for ansatte med mastergrad om fem år. For medlemsbedriftene til Abelia og Norsk olje og gass gjelder dette om lag hver andre bedrift.