Søker bedre logistikk på byggeplasser

NHO Service gir råd til NTNU-studenter som skriver oppgaver om logistikk-problemer på byggeplasser.

#205

NTNU-studentene Guro Emma Rødsjø (f.v.), Sofie Aarmo og Kristina Stenbro, i samtale med NHO Service' Lasse Tenden. (Foto: Baard Fiksdal/NHO Service)

Publisert 20.02.17

Kompetanse og utdanning

På mange byggeplasser kan det være en sverm av underleverandører, hvor den ene ikke vet hva den andre gjør. Det blir fort dyrt. Nå kommer gode forslag til løsning fra to logistikk-oppgaver fra NTNU som blir til i samarbeid med NHO Service.

- Dette er meget konstruktivt og en matnyttig mulighet til innovasjon for bedriftene, sier Lasse Tenden i NHO Service.

I den ene oppgaven kartlegges hvordan anskaffelsesprosessen faktisk fungerer og hvordan de kan bli enklere og mer effektive. Målet er å skissere et system som gjør anskaffelser så optimale som mulig til glede for alle parter.

I den andre oppgaven ser studentene på mulighetene for samarbeid mellom alle logistikkaktiviteter, fra bestillingen er foretatt til avfall er tatt hånd om.

Oppgaven blir til ved Fakultetet for ingeniørvitenskap ved NTNU. Studentene utdanner seg til å bli logistikkingeniører (Studieprogram Bachelor Logistikkingeniør).

Les mer hos NHO Service