Bedre samarbeid mellom utdanning og næringsliv

– Vi må stille krav om at universiteter og høyskoler samarbeider bedre med næringslivet, sier avdelingsdirektør Are Turmo i NHO. En fersk NIFU-rapport foreslår nye samarbeidsmodeller.

- Norsk næringsliv skriker etter kompetanse. Det kan utdanningsinstitusjonene gi oss, men da må vi jobbe bedre sammen enn vi gjør i dag, mener kompetansedirektør Are Turmo i NHO. Illustrasjonsfoto.

Publisert 17.10.14

Kompetanse og utdanning

– Potensialet for å videreutvikle samarbeidet mellom næringsliv, forskning og universiteter og høyskoler er stort. Norsk næringsliv skriker etter kompetanse. Det kan utdanningsinstitusjonene gi oss, men da må vi jobbe bedre sammen enn vi gjør i dag, understreker Turmo.

For å utforme studieprogram som næringslivet etterspør trenger vi et tett samarbeid mellom læresteder og næringsliv.  Praktisk erfaring fra arbeidslivet som en del av studiet er derfor essensielt. Flere studenter bør få tilbud om praksisplasser/internship. Det er også viktig å belønne økt antall prosjekter og oppgaver i samarbeid med arbeidslivet.

På oppdrag fra NHO har Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) undersøkt hvilke økonomiske virkemidler som kan tas i bruk for å skape et bærekraftig og systematisk samarbeid på sikt.

Virkemidler for å fremme samarbeid

  • Resultatbasert finansiering av samarbeid med næringslivet som del av finansieringsmodellen, basert på nasjonale samarbeidsindikatorer.
  • Ekspertgruppe-evaluereringer av samarbeid med næringslivet som grunnlag for økonomisk uttelling.
  • Utviklingskontrakter mellom departementet og lærestedene der samarbeid med næringslivet gir økonomisk uttelling dersom målene nås.
  • Finansiering av utdanningssamarbeid som del av klyngeprogrammer og andre nærings- og innovasjonsrettede virkemidler.
  • Nasjonale konkurranser om utdanningstilbud der samarbeid med næringslivet er del av vurderingskriteriene

På bakgrunn av resultater i rapporten mener NHO det kan innføres nasjonal konkurranse om utvikling av enkelte studietilbud, der myndighetene stiller krav om samarbeid med arbeidsliv og forskning i utviklingen av utdanningstilbudene. NHO mener også det vil være interessant å se på muligheten for å innføre utviklingskontrakter mellom myndighetene og universitets- og høyskolesektoren. I disse kontraktene kobles resultatoppnåelse i forhold til avtalte mål direkte til økonomisk uttelling.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184