Fremdeles lurt å bli ingeniør

Den reduserte aktiviteten i oljebransjen må ikke skremme ungdom fra å ta ingeniørutdanning. – Mange bransjer har fremdeles et stort behov for denne kompetansen, sier NHOs kompetansedirektør.

Fire av ti bedrifter melder at de har et behov, og aller størst er etterspørselen innenfor byggfag, elektrofag og mekaniske fag. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 05.05.15

Kompetanse og utdanning

Det har i det siste vært mye fokus på nedbemanninger i oljebransjen. 

–  Men behovet for ingeniører er fremdeles stort selv om vi ser noe reduserte investeringer i oljebransjen, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.  

NHOs kompetansebarometer for 2015 viser at det er stor etterspørsel etter ingeniører blant medlemsbedriftene. Fire av ti bedrifter melder at de har et behov, og aller størst er etterspørselen innenfor byggfag, elektrofag og mekaniske fag.

Turmo understreker at det fortsatt er viktig å stimulere ungdom til å velge ingeniørutdanninger.

Viktig med tilgang til kompetanse

Seks av ti av NHOs bedrifter melder om et udekket kompetansebehov, og mangel på ingeniører er en vesentlig del av dette problemet. Nå ser det imidlertid ut til å være en liten bedring i rekrutteringen av ingeniører til mange NHO-bedrifter. 

For eksempel skriver bygg.no at en lavere aktivitet innen olje og gass gjør at mange nå velger å se til byggenæringen.

Både Skanska Norge og entreprenørfirmaet Kruse Smith i Stavanger har opplevd en markant bedring i rekrutteringen, ifølge bygg.no. De mener det er viktig med tanke på å videreutvikle bedriften og sikre god konkurransekraft.

Les også: 5 funn om bedriftenes kompetansebehov

Større tilgang

– Vi skulle gjerne sett at det gikk bedre i oljebransjen, og at andre bransjer kunne dekke sine behov ved at antall kandidater totalt økte enda mer, sier Turmo.

– Men når først konjunkturene i oljebransjen er slik som de er, så er det veldig bra at overskuddet derfra kan komme til nytte i andre bransjer, legger han til.

Også offentlig sektor opplever nå at de kan få en større tilgang til ingeniører.

Les også: Disse ingeniørene er mest ettertraktet

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514