Nå kan du melde inn dine kompetansebehov

For tredje året på rad sender NHO ut undersøkelsen "NHOs Kompetansebarometer" til medlemsbedriftene. - I løpet av det første døgnet har over 1500 ledere meldt inn bedriftens kompetansebehov, sier Are Turmo i NHO.

NHOs kompetansedirektør Are Turmo oppfordrer bedriftene til å svare på undersøkelsen. 

Publisert 26.11.15

Kompetanse og utdanning

NHOs Kompetansebarometer kartlegger bedriftenes behov for kompetanse. Mer enn 5 600 bedriftsledere besvarte fjorårets undersøkelse som skapte stor debatt.

- Nå gjennomfører vi en ny runde, og håper at bedriftene vil delta også denne gangen, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

NHOs Kompetansebarometer kartlegger bedriftenes behov for kompetanse i dag og fem år frem i tid. Resultatene skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet. Det skal også være en viktig veileder for unge som står overfor utdanningsvalg. Dermed blir kompetansebarometeret et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje.

Les mer om Kompetansebarometeret og se resultatene fra i fjor

Setter behovet på dagsorden

NHOs Kompetansebarometer bidrar til at kompetansebehovet i våre medlemsbedrifter kommer enda høyere på den politiske dagsorden. Barometeret trekkes nå fram i de fleste sammenhenger hvor man diskuterer kompetansebehov.

Vi ser også at resultatene nå brukes som grunnlag i offentlige utredninger og meldinger. Eksempler på dette er Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg og produktivitetskommisjonens rapport. Resultatene får også god spredning i media. Etter den forrige lanseringen var det flere titalls medieoppslag allerede den første uka etter lansering.

Flere svar- bedre gjennomslag

- Vi mener en kartlegging av bedriftenes behov vil styrke NHOs gjennomslag i kompetansepolitikken ytterligere, både nasjonalt og regionalt, sier Turmo.

NHO ønsker å få oversikt over bedriftenes kompetansebehov, også på region- og bransjenivå.

- Vi spør om behov for ulike typer kompetanse etter yrke, fagområde, utdanningstype og utdanningsnivå. Vi håper derfor at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten til å melde inn bedriftens behov. Jo flere svar - jo større gjennomslagskraft, sier Turmo.

Om undersøkelsen

Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører kartleggingen av NHO-bedriftenes kompetansebehov.

Undersøkelsen ble sendt ut på mail til daglig leder av våre medlemsbedrifter onsdag morgen. Eventuelle spørsmål kan rettes til Pål Børing i NIFU på e-post: paal.boring@nifu.no

Frist for å besvare undersøkelsen er onsdag 16. desember.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514