NHOs KOMPETANSEBAROMETER

Bedriftenes stemme

For andre året på rad sender NHO ut undersøkelsen - NHOs Kompetansebarometer - til medlemsbedriftene. - I løpet det første døgnet har over 2000 ledere meldt inn bedriftens kompetansebehov, sier Are Turmo i NHO.

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

Publisert 15.01.15

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

NHOs Kompetansebarometer kartlegger bedriftenes behov for kompetanse. Mer enn 5 300 bedriftsledere besvarte fjorårets undersøkelse som skapte stor debatt. Nå gjennomfører vi en ny runde, og håper at bedriftene vil delta også denne gangen, sier avdelingsdirektør for kompetanse i NHO, Are Turmo.

NHOs Kompetansebarometer kartlegger bedriftenes behov for kompetanse i dag og fem år frem i tid. Resultatene skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet. I tillegg er Kompetansebarometeret et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje. Det skal også være en viktig veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

Flere svar- bedre gjennomslag

- Vi mener en kartlegging av bedriftenes behov vil styrke NHOs gjennomslag i kompetansepolitikken ytterligere, både nasjonalt og regionalt, sier Turmo.

- NHO ønsker å få oversikt over bedriftenes kompetansebehov, også på region- og bransjenivå. Vi spør om behov for ulike typer kompetanse etter yrke, fagområde, utdanningstype og utdanningsnivå. Vi håper derfor at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten til å melde inn bedriftens behov. Jo flere svar - jo større gjennomslagskraft, sier Turmo.

Kort om undersøkelsen

Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører kartleggingen av NHO-bedriftenes kompetansebehov. Frist for å besvare undersøkelsen er onsdag 28. januar.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184