Rekordmange bedrifter lærer ansatte norsk

Nesten 1000 virksomheter har i år søkt om tilskudd til opplæring av ansatte innen lesing, skriving, regning, muntlig norsk og digitale ferdigheter.

Kristin Skogen Lund, Gerd Kristiansen og Torbjørn Isaksen møttes denne uka på Ikea. Her snakket de med ansatte som får norskopplæring gjennom sin arbeidsgiver. Foto: Kunnskapsdepartementet.

Publisert 03.12.14

Kompetanse og utdanning

En statlig tilskuddsordning finansierer opplæring av ansatte med kort formell utdanning. Nesten 1000 virksomheter har i år søkt om midler. Neste år er det satt av 165 millioner kroner til dette formålet.

– Norsk arbeidsliv er i endring. Det er et stort behov blant arbeidsinnvandrere for å beherske muntlig norsk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen.

Ordningen er ikke bare aktuell for arbeidsinnvandrere.
– Denne typen opplæring er også aktuell for folk som har gått rett ut i arbeid etter endt skolegang, og som har behov for påfyll for å håndtere maskiner og data og for å ta fagbrev i sitt fag, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

– Når vi vet at 400.000 nordmenn har så svake lese- og skriveferdigheter at de ikke vil klare seg i arbeidslivet, så er dette viktig, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Hun er glad for at flere bedrifter søker om denne typen midler.

EØS-reglene er uklare når det gjelder slike tilskudd. Kunnskapsdepartementet ser nå på hvordan ordningen kan fortsette å fungere innenfor EØS-avtalen.