Er du forberedt på endringene i norsk arbeidsliv?

Bli med på Lederdagen, og hør eksperter innen teknologi, innovasjon, politikk og handel presentere trendene som vil forme arbeidslivet de neste årene.

Publisert 30.03.15

Kompetanse og utdanning

Onsdag 20. mai arrangerer Næringslivets skole, Infotjenester og NHO årets Lederdag i Gamle Logen i Oslo. 

Les mer og meld deg på lederdagen.no

For selv om Norge har klart å komme seg bra gjennom den globale finanskrisen, har vi i likhet med flere andre land, utfordringer foran oss. Aktivitetsnivået i petroleumssektoren ser ut til å ha nådd sitt toppnivå. En fortsatt robust økonomisk vekst i Norge vil avhenge av evnen til å håndtere endringene som kommer. 

Virksomheter som tåler tidens tann, har klart å tilpasse seg stadig nye endringer i arbeidsforholdene ved å implementere nye arbeidsmåter, teknologier og ledelsesteknikker. I dag er det viktigere enn noensinne å identifisere nye trender som vil forme måten vi arbeider på.

På Lederdagen 2015 kan du høre blant andre Kristin Skogen Lund, Johas Gahr Støre, Eirik Newth, Boris Lennerhov, Fredrik Hären og Svein Oppegaard. De vil presentere nøkkeltrendene som vil forme arbeidslivet i de neste 15 årene, og hjelpe deg og din virksomhet til å være best mulig forberedt.