Mer digital undervisning, takk

På Sandvika videregående skole er det verken bøker eller notatblokker. Mer av det, mener NHOs direktør Kristin Skogen Lund.

#205

På Sandvika videregående skole bruker de digitale verktøy i undervisningen. Fotograf: Ann Michaelsen.

Publisert 02.06.16

Kompetanse og utdanning

Wordpress, Google Docs, Unibok, OneNote og Kahoot. Fremmedord? Ikke for elevene på Sandvika Videregående skole i Bærum.

- Du trenger bare å skrive inn en nettadresse. Det er ingen bøker og det er raskere å skrive på maskin enn for hånd. Alt det praktiske blir mye lettere, sier Ruben Khan-Barstad.

Han er snart ferdig med sitt første år på videregående og er fornøyd med at bøkene ble igjen på ungdomsskolen. Sandvika skolen har vært bok-løs siden oppstarten i 2006, og den digitale satsingen har vakt internasjonal oppmerksomhet.

- Elevene er veldig begeistret for det digitale klasserommet. Det er en forventning blant unge i dag om at man skal bruke teknologi, sier lærer Ann Michaelsen.

William Dalstø bruker mange digitale verktøy på skolen. Fotograf: Ann Michaelsen/Sandvika videregående skole

#205

Mange digitale verktøy

I hennes engelsktimer brukes blant annet bloggverktøyet Wordpress, Twitter, notatfunksjonen OneNote og Skype aktivt. Bøkene kan leses hvor som helst på en pad eller en datamaskin.

- Ett av problemene på videregående er at det kan være vanskelig å få elevene til å synes det som foregår er interessant, og jeg tror mange mener at det som skjer på skolen er langt unna livet deres ellers. Hvis du klarer å knytte undervisningen sammen med relevant teknologi så tror jeg det er positivt, sier hun.

Se video: Elevene bruker blant annet quiz-verktøyet Kahoot i undervisningen. 

Skyper med elever i andre land

Digitaliseringen åpner også opp for kontakt med hele verden. Blant annet har elevene til Michaelsen skypet med elever fra andre land. Nylig snakket de med ungdom fra en skole i Canada.

- Jeg skrev på twitter at vi leste en bok derfra, og da var det en lærer i Canada som tok kontakt med meg og fortalte at de leste den samme boken, forteller hun.

Elevene til de to lærerne kunne dermed snakke sammen om boken, på engelsk.

- Det er gøy å snakke med dem som faktisk bor der, og da må du jo også snakke engelsk. Det er veldig god øvelse, sier elev William Dalstø.

Viktig med digital kunnskap

Dalstø tror all den digitale kunnskapen han får, også vil komme godt med senere.

- Jo mer jeg lærer om teknologi og data nå, jo bedre, for jeg kommer til å få veldig bruk for det i en fremtidig jobb. For eksempel kan man si på et jobbintervju at man kan programmere, sier han.

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund mener flere skoler og lærere bør ta i bruk mer teknologi i undervisningen.

- Skolen er næringslivets viktigste leverandør, og den største verdien i våre medlemsbedrifter er de som jobber der og deres kunnskap og kompetanse.

I en stadig mer digital fremtid er det derfor avgjørende at de neste generasjonene arbeidstakere har god digital kompetanse.

- Det er derfor alarmerende at forslaget til nasjonale retningslinjer for de nye femårige lærerutdanningene nærmest utelater digital kompetanse i beskrivelsene av læringsutbytte, sier Skogen Lund.

Michaelsen tror det er en del lærere som ikke har god nok digital kompetanse, og understreker at det også må settes av tid til å tilegne seg kunnskapen.

- Det tar lang tid å sette seg inn i alt, og skolelederne må sette av tid. Man må også huske at man ikke må kunne alt alene og elevene kan også hjelpe hverandre, sier hun.

Mer selvstendig læring

Michaelsen legger ikke skjul på at det også er noen utfordringer ved at elevene alltid er på maskinen.

- Det er mange distraksjoner og det må vi jobbe med. Man må gå rundt og passe på hva elevene gjør. 

Det er elevene enig i.

- Det er lett å bli distrahert, men man merker fort at du må høre etter det læreren sier for å få med deg noe, sier Khan-Barstad.

- Ja, også må du være mer selvstendig i læringen din og ta mer ansvar selv og følge med. Du kan i teorien sitte og gjøre andre ting, men de fleste er såpass voksne at de ikke gjør det, sier Dalstø, og legger til:

- Jeg synes egentlig det aller beste er at jeg har så lett sekk. Det var så mye styr å drasse med seg masse bøker før. 

Engasjerer mange

Interessen for tematikken er stor, og denne uken var 150 personer samlet i Næringslivets Hus til konferansen "Det digitale læringsliv" som ble arrangert i samarbeid med Senter for IKT i utdanningenSandvika videregående skole og Stjørdal kommune.

I tillegg til presentasjonen fra Sandvika fikk de fremmøtte også høre elever og lærere fra Rothaugen skole, Nordahl Grieg videregående skole, Jong skole og Hegra skole.

Bruk av sosiale medier, samarbeid med elever fra andre land og spennende digitale verktøy var noen viktige stikkord i presentasjonene fra skolene.