Ekstraundervisning i matte som gir gode resultater

I hele landet får ungdomsskole- og videregåendeelever gratis mattehjelp av realfagstudenter via et tilbud kalt ENT3R. Det gir gode resultater og NHO mener flere bør benyttet seg av tilbudet.

Mange unge har fått bedre selvtillit i faget, fått bedre karakter og blitt motivert til å studere realfag gjennom ENT3R. Sigurd Gladhaug og Martin Johansen er begge mentorer. 

Publisert 07.04.16

Kompetanse og utdanning

Mange elever sliter med matte på skolen. Resultatene på matteeksamen på ungdomsskolen i fjor var de svakeste noensinne.

- Det er et problem både for gjennomføringen av utdanning og rekrutteringen til realfag – kompetanse som Norge trenger fremover, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo.

Han vil gjerne at flere skal få øynene opp for gratistilbudet ENT3R. 2000 elever over hele landet benytter allerede tilbudet om mattetrening fra mer enn 200 realfagstudenter.

Meld deg på mattetrening

Les mer om ENT3R

Hjelp med leksene

Undervisningen foregår ukentlig etter skoletid på universiteter og høyskoler gjennom hele skoleåret. Elevene møter opp på campus og får hjelp av dyktige studentmentorer. I tillegg arrangeres det elevkvelder hvor elevene får møte unge representanter fra organisasjoner og næringsliv som er avhengig av realfagskompetanse. 

- Det er artig å vite at man gjør en forskjell, sier Sigurd Gladhaug.

Han studerer på Campus Narvik og har vært mentor i tre år. Til mattetreningen kan elevene ta med oppgaver de jobber med på skolen.

- Jeg opplever at mange blir motiverte, engasjerte og får mestringsfølelse, sier han.

Flinke mentorer

Nivået på mattekunnskapene til de som kommer på ENT3R, varierer fra de som sliter, til de som synes oppgavene på skolen er lette og søker større utfordringer.

Tilbudet drives av studentene selv og finansieres av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

- En viktig suksessfaktor er at de som underviser, er forholdsvis unge og har høy realfagskunnskap, sier Turmo.

ENT3R har som målsetting å øke mestringsnivået, styrke faglig selvtillit - og synliggjøre muligheter innen utdanninger/yrker.

Fornøyde elever

Elevundersøkelsen for 2015, der 8oo elever har svart, viser at mattetreningen fungerer etter hensikten:

  • 60% opplever økt faglig mestring
  • 70% sier de har fått bedre selvtillit i matte
  • 70% sier de har fått innsikt i muligheter knyttet til utdanninger/yrker
  • På spørsmålet om hvor fornøyde elevene er med studentmentorene sine - svarer 90% at de er tilfreds/svært tilfreds

ENT3R Realfagstrening oppleves også av mentorene som en meningsfull jobb i tillegg til studiene.

- De gjør en super innsats, og er oppriktig opptatt av å være gode rollemodeller for elevene, sier Lovise Landsem, fungerende leder av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

I begynnelsen av april møttes 70 mentorer/studenter fra hele landet i Næringslivets Hus for en dag med inspirasjon og erfaringsutveksling. Næringslivet har et stort behov for ingeniører og teknologer fremover.

NHO er samarbeidspartner og var sammen med Kunnskapsdepartementet initiativtaker til ENT3R.

Her er det gratis mattetrening

Slik blir du mentor