En kompetansepolitikk som fremmer verdiskaping

10. november gikk startskuddet for arbeidet med en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHO ga første innspill til innholdet i strategien på en konferanse i regi av Kunnskapsdepartementet og Vox.

Vi trenger en kompetansepolitikk som fremmer verdiskapingen i samfunnet; som sørger for at kvalifisert arbeidskraft finner veien inn i arbeidslivet, og som legger til rette for læring i arbeidslivet.

Publisert 11.11.15

Kompetanse og utdanning

Strategien skal legges fram i løpet av 2016 og er en oppfølging av OECDs Skills Strategy.  

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet konferansen og presenterte strategiens hovedtemaer:

1.  Gode utdannings- og yrkesvalg for den enkelte og for samfunnet - bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse nasjonalt og regionalt

2.  Styrking av kompetansen til voksne med svak kompetanse

3.  Stimulering til og anerkjennelse av målrettet læring i arbeidslivet, herunder bedre utnyttelse av innvandreres medbrakte utdanning og yrkeskvalifikasjoner

Kvalifisert arbeidskraft inn i arbeidslivet

For NHO er svaret åpenbart – vi trenger en kompetansepolitikk som fremmer verdiskapingen i samfunnet; som sørger for at kvalifisert arbeidskraft finner veien inn i arbeidslivet, og som legger til rette for læring i arbeidslivet, sa Kristin Skogen Lund under sitt åpningsinnlegg på konferansen.

NHO-sjefen trakk videre frem tre områder det bør arbeides spesielt med i strategien:

  • Kvalitet i karriereveiledningen
  • Læring på arbeidsplassen
  • Godkjenning av utenlandsk kompetanse

NHOs kompetansebarometer viser at det er en mismatch mellom ungdommens valg og næringslivets behov. En viktig årsak til denne mismatchen ligger i manglende og mangelfull karriereveiledning. - Vi trenger derfor en nasjonal, helhetlig, profesjonell og livslang karriereveiledning, sa Kristin Skogen Lund.