En skreddersydd rangering av høgskoler og universiteter

Antall internasjonale universitetsrangeringer fortsetter å øke, men mange er skeptiske til om de måler faktisk kvalitet i utdanningene. Nå har EU utviklet en rangering som skiller seg ut fra mengden, til nytte både for studenter og næringslivet.

U-Multirank gir deg muligheten til å sammenlikne studieretninger ved de ulike universitetene og høyskolene. Skjermdump fra www.umultirank.org.

Publisert 09.10.14

Kompetanse og utdanning

Studenter og bedrifter kan i den nye rangeringen, kalt U-Multirank, få et helthetlig bilde av undervisning og forskning ved å sammenligne lærersteder etter flere kriterier. Det kan være nyttig for studenter når de gjør sine studievalg, men også for bedriftene fordi verktøyet gjør at du bedre kan måle kvaliteten på læresteder som leverer kompetanse til næringslivet.

Internasjonale universitetsrankinger hadde sin beskjedne opprinnelse i 2003 med utgivelsen av Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of World Universities (ARWU), en enkel indeks som var forskningsorientert og fulgte kun seks indikatorer. En av disse var antall Nobelprisvinnere som mål på undervisningskvalitet, noe som har vist seg i etterkant å være et hovedargument mot at universitetsrangeringene faktisk måler utdanningskvalitet[1].

Rangeringer vektlegger ulikt

Kjente rangeringer som QS World University Rankings og THE World University Rankings global har blitt kritisert for ikke å måle kvalitet på en presis måte fordi det er forskjell på hva de ulike rangeringene vektlegger.

I mai i år kom det en ny rangering - U-Multirank, utviklet av EU. Dette er en flerdimensjonal, brukerstyrt tilnærming til rangering av høyere utdanningsinstitusjoner. I motsetning til de fleste kjente rangeringer, fokuserer ikke bare U-Multirank på forskning. Den tar også hensyn til andre aspekter som undervisning, læring, forskning, kunnskapsoverføring, internasjonal orientering og regionalt engasjement.  

Mer nyansert bilde

U-Multirank gir deg muligheten til å skreddersy rangeringen ved å sammenlikne studieretninger ved de ulike universitetene og høyskolene. Per i dag er det 11 norske utdanningsinstitusjoner med i rangeringen.

NHO følger med på utviklingen av rangeringer som U-Mulitrank hvor man i større grad kan skape et nyansert bilde av kvalitet i utdanningen. Forhåpentligvis vil dette være med på å skape en ny standard i et landskap der flere av dagens rangeringsmetoder ikke nødvendigvis er med på å gi et komplett bilde av virkeligheten.


[1] U-Multirank – A university ranking evaluation: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140910135245123