Statsbudsjettet 2017

Regjeringen vil gi fagskolene 58 millioner kroner ekstra

1 av 5 av NHOs medlemsbedrifter har behov for å rekruttere personer med fagskoleutdanning. Derfor er regjeringens forslag til økt bevilgning til fagskolene veldig positivt.

#205

Fagskolene utgjør en viktig utdannings- og karrierevei. Fotograf: iStockPhoto

Publisert 06.10.16

Kompetanse og utdanning, Statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til fagskolene med 58 millioner kroner.

- Fagskolen er en nøkkelfaktor til kompetanseheving av fremtidens fagarbeidere, så dette er bra, sier Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør arbeidsliv og kompetanse, NHO.

Spesielt positivt er fokuset på midler til kvalitet og utvikling. 

I næringslivet er det mange kompetansebehov som best løses gjennom en kort, praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning.

- En solid fagskoleutdanningssektor er en forutsetning for et vellykket yrkesfagløft, fordi fagskolene utgjør en viktig utdannings- og karrierevei for denne yrkesgruppen, sier Jullum Hagen.

NHOs kompetansebarometer viser at det er et stort behov blant norske bedrifter for folk både med yrkesfag og fagskoleutdanning. For å kunne svare på fremtidens kompetansebehov bør antallet som velger fagskoleutdanning dobles.

- Da er en styrking av fagskolene et viktig grep, sier Jullum Hagen.

I tillegg mener NHO om kompetansepolitikken:

Pluss +

  • Regjeringen vil bruke 150 mill kr i 2017 og 360 mill kr i 2018 til tidlig innsats for de som har behov for det i skolen. Det er på høy tid å komme i gang med arbeidet med tidlig innsats. Vi har ikke råd til at hvert femte barn ikke lærer å lese og skrive. Derfor må skoleeiernes arbeid følges opp. Viktig at midlene som stilles til disposisjon, når elevene.
  • Regjeringen foreslår å bruke nær 400 millioner til kompetanse og kvalitet i barnehagene i 2017. NHO er positive til at regjeringen vil styrke barnehagene gjennom en bemanningsnorm.
  • Det foreslås å styrke satsingen på realfag med 30 millioner. Dette er positivt. Utfordringen blir å sørge for kvalifisert personell til gjennomføring.
  • Flott at Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å øke støtten til prosjektet Jenter og teknologi med 0,5 millioner til totalt 2,5 millioner. Prosjektet er et samarbeid mellom NHO og andre aktører med mål om å øke tallet på jenter i realfag på alle nivå.
  • Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler endres i 2017. Endringene skal stimulere institusjonene til å arbeid mer med høyere kvalitet i utdanning og forskning og til å øke studiestedenes samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Selv om endringen er liten relativt sett, er det positivt at Regjeringen vil flytte 300 mill. kroner fra lærestedenes basisbevilgninger til den resultatorienterte delen.
  • Det er positivt at regjerningen innfører kandidatindikatorer slik at høyskolene og universitetene nå måles på hvor mange som gjennomfører studieprogram.

Minus - 

  • Savner midler til samfunnskontrakten for flere læreplasser.
  • Det ligger ingen friske midler til å iverksette aktiviteter for å styrke den nasjonale karriereveiledningen. Skal man skape et nasjonalt karriereveiledningssystem, må det ekstra bevilgninger til.
  • Når det ikke gis noen økning i lønnstilskuddet til lærlinger, forutsetter NHO at det i det minste tas høyde for inflasjonjustering. Vi mener fortsatt at tilskuddet må opp på linje med en elevplass i videregående opplæring.