Enighet om ny kompetansepolitikk

– Bra at kompetansestrategien omtaler livslang karrierveiledning og behovet for tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, sier Svein Oppegaard i NHO.

#205

Statsminister Erna Solberg (tv), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og direktør i NHO, Svein Oppegaard, under lanseringen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Foto: Marius Strand/NHO.

Publisert 03.02.17

Kompetanse og utdanning

– Den største verdien vi har, er kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk. Nå har vi et forpliktende samarbeid for å utvikle denne kompetansen, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen fredag 3. februar.

Myndighetene og partene i arbeidslivet er enige om en kompetansepolitisk strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

– NHO er fornøyd med at vi har fått på plass en kompetansepolitisk strategi. Den danner et godt grunnlag for videre arbeid, sier Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO. – Det er veldig bra at strategien blant annet omtaler livslang karrierveiledning og behovet for tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet.

Samarbeidsavtalen ble fredag signert av statsminister Erna Solberg, representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. Kompetanse Norge har som fagorgan for kompetansepolitikken koordinert samarbeidet om strategien og arrangert møteplasser og konferanser.

I Nasjonal kompetansepolitisk strategi er partene enige om å:

  • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg
  • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet
  • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Strategien skal gjelde for perioden 2017-2021, og partnerne forplikter seg til å jobbe for å nå de overordnede målene.

– Strategien er bare begynnelsen, og det er nå jobben for å nå målene begynner. Vi må ha strategien med oss i det daglige arbeidet. Det skal regjeringen ha, og det vet jeg at de andre strategipartene også vil, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under lanseringen.

Strategien inneholder en rekke organisatoriske grep som skal bidra til mer samordning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet etablering av et kompetansebehovsutvalg (KBU). Med utgangspunkt i dette er strategipartene enig om å videreutvikle samarbeidet og samordningen i kompetansepolitikken. Strategien vil følges opp gjennom et kompetansepolitisk råd.

Les mer om Nasjonal kompetansepolitisk strategi.