Fagmiljøene må styrkes

- Kvaliteten i selve lærerutdanningen bør prioriteres fremfor etterutdanning, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

Are Turmo, kompetansedirektør i NHO

Publisert 14.05.14

Kompetanse og utdanning, Statsbudsjettet

All forskning, både norsk og internasjonal, er helt entydig når det gjelder lærerens betydning for elevenes læringsutbytte i grunnutdanningen.

NHO mener det er viktig å gi lærere etterutdanning, men ressursbruken må vurderes kritisk. -Det ville fått langt større virkning å bruke ressurser på å styrke kvaliteten i selve lærerutdanningen, sier Turmo.

Læringstrykket er for svakt
NOKUTs studiebarometer viser av lærerstudentene bare bruker tre og en halv normalarbeidsdag i uka på studier. Med en arbeidsinnsats på i gjennomsnitt 25 timer per uke er det mye å gå på.

- Det er svært viktig å utnytte potensialet i selve lærerutdanningen. Hvilke typer studenter lærerutdanningen tiltrekker seg, er også helt avgjørende for lærerkorpsets beredskap for livslang læring, sier Turmo.

Dyktige lærere må belønnes
Han presiserer at det er riktig å skjerpe inntakskravene, innføre opptaksprøver som sjekker egnethet og motivasjon og gjennomføre nasjonale eksamener med sentral sensur. Det må dessuten utarbeides kompetansebaserte belønningssystemer som på en tydelig måte bidrar til å skape mer attraktive karrierer for dyktige lærere.

- Vi ser fram til den varslede stortingsmeldingen våren 2015 om strukturen i høyere utdanning. Styrking av fagmiljøene i lærerutdanningen må her være et sentralt tema, sier Turmo.

Les mer: Revidert nasjonalbudsjett 2014 (regjeringen.no)

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184