Flere må velge fagskoleutdanning

Onsdag 4. februar arrangerte NHO og LO et felles frokostmøte hvor temaet var "Visjoner for fagskolen". Det var bred enighet om at mange flere må velge høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene.

Fra dagens frokostmøte om fagskoleutdanning: NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen.

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 04.02.15

Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen innledet med organisasjonenes visjoner for fagskolene.

FAGSKOLER

 • Utdanningene er målrettet mot et yrke, på nivå over videregående skole
 • Tilsvarer minimum et halvt studieår og maksimum to studieår
 • Omtrent 16 500 fagskolestudenter
 • 110 tilbydere av fagskoleutdanning med 750 utdanningstilbud
 • 60 prosent er private
 • De som tilbyr naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag omtales ofte som tekniske fagskoler
 • IKT, helsefag, økon. og admin. fag og mediefag utgjør også en viktig del

Stort behov for personer med fagutdanning

Både innlederne og folk i salen uttrykte glede over at Torbjørn Røe Isaksen har døpt 2015 til Fagskolenes år. Både Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lund trakk frem at det er på tide at fagskolene kommer frem fra glemselen og inn på den politiske dagsorden.

- Personer med fagskoleutdanning er en svært etterspurt ressurs, og arbeidslivet trenger flere med fagskoleutdanning, sa Kristin Skogen Lund under frokostmøtet.

SSBs framskrivninger og NHOs Kompetansebarometer viser et stort og udekket behov for folk med yrkesrettet utdanning. I NHOs kompetansebarometer for 2014 meldte halvparten av NHOs medlemsbedrifter at de har behov for fagskoleutdannet arbeidskraft. Mange av disse bedriftene sliter med rekrutteringsproblemer.

Møter fremtidens kompetanseutfordringer

- Et mer utviklet fagskoletilbud kan bidra positivt til å løse flere viktige utfordringer vi står overfor i både arbeidslivet og utdanningsløpene. Vi er enige om at fagskolene spiller en helt sentral rolle for å møte de kommende kompetanseutfordringene i Norge. God tilgang på personer med kompetanse fra fagskolen vil ha stor betydning for Norges fremtidige verdiskapning og velferd, sa Gerd Kristiansen.

Her er noen momenter som ble trukket frem under seminaret:

 • NHO og LO mener at antallet fagskoleutdannede minst bør dobles innen 2030.
 • Fagskolene trenger bedre finansiering, og finansieringsansvaret for fagskolene må overføres fra fylkeskommunene til staten.
 • Det bør settes i gang en prosess som kan føre fram til en reduksjon av antall fagskoler, og det er særlig viktig at partene i arbeidslivet høres i denne prosessen.
 • Arbeidslivets parter må få en sterkere rolle i styringen og videreutviklingen av Fagskolen. Det vil øke arbeidslivets eierskap til fagskoleutdanningene, og sikre at det opprettes fagskoleutdanninger i tråd med arbeidslivets behov.
 • Det er LO og NHO sitt felles ønske at Fagskolen får reell anerkjennelse, og omtales som høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Fagskolestudenter må få de samme rettighetene som andre studenter, og alle fagskolestudenter må få muligheten til å bli medlem av studentsamskipnaden.

Fagskolenes år

Det var enighet om at fagskolene ikke har blitt framsnakket nok av politikere eller arbeidslivet, og at fagskolene er for lite synlige i det norske utdanningssystemet. Både NHO og LO trakk fram at 2015 er et godt år for å løse utfordringene i fagskolesektoren, og legge grunnlaget for en visjonær stortingsmelding om fagskoleutdanning.

Fra dagens frokostseminar om "Visjoner for fagskolen" i Næringslivets Hus.

 

Kontakt oss

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

ingeborg.marie.laukvik@nho.no
Telefon
23088333