Flere studenter velger som NHO-bedriftene ønsker

Det er en betydelig økning i søkere til teknologifagene, viser tall fra Samordna opptak. - Gode nyheter for NHO-bedriftene, sier avdelingsdirektør Are Turmo.

Avdelingsdirektør Are Turmo i NHO setter pris på søkertallene fra Samordna opptak.

Publisert 25.04.14

Kompetanse og utdanning

Samordna opptak publiserte i dag søkertallene til høyere utdanning for 2014. Tallene viser en tydelig økning i søkere til 3-årig ingeniørutdanning på hele 8,3 %. Søkertallene øker også med 4,7 % for masterprogram innen teknologi. Dette er betydelig høyere enn den totale økningen på 2,4 % for alle søkere til høyere utdanning, sammenlignet med 2013.

Dette er gode nyheter for NHOs medlems-bedrifter

NHOs Kompetansebarometer som ble lansert 10. april, viser at hver tredje NHO-bedrift vil ha stort behov for ansatte med kompetanse innen naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag om fem år.

- Søkertallene fra 2014 viser en betydelig oppgang i søkingen til ingeniørutdanningene. Dette er gode nyheter for NHOs medlemsbedrifter, sier avdelingsdirektør Are Turmo. - Nå er det viktig at denne trenden fortsetter også de neste årene, sier han.

Gode lærere er viktigst for kvaliteten i skolen. Økningen i søkningen til lærerutdanningen på 5,7 % er derfor også en god nyhet. Den betydelige økningen for lektorutdanningen for trinn 8-13 på 15,9 % viser at interessen for læreryrket har økt betraktelig.

- NHO har engasjert seg i en rekke tiltak for å styrke attraktiviteten og rekruttering til læreryrket. Vi håper dagens tall fra Samordna opptak tyder på en trend der læreryrkets popularitet er på vei opp.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184