Nye SSB-tall: For få med fagbrev i 2030

Vi må bli bedre på å utdanne folk til det arbeidslivet trenger fremover, mener NHO.

Innenfor bygg og anlegg vil vi mangle 30 000 personer i 2030, ifølge SSB. Illustrasjonsfoto: Tuva Gaarder Nordlie, fra YrkesNM.

Publisert 19.11.14

Kompetanse og utdanning

I 2030 vil det være stor etterspørsel etter personer med videregående som høyeste utdanning og personer med kort høyere utdanning, ifølge en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå

Rapporten, som viser prognoser for befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning fram til 2030, mener vi kommer til å mangle 197 000 personer som har videregående som høyeste utdanning.

Bare innenfor bygg og anlegg vil vi mangle 30 000 personer. Samtidig vil vi ha 147 000 for mange som kun har grunnskoleutdanning, ifølge SSB.

- Det blir derfor svært viktig å få så mange som mulig av disse til å fullføre en fagutdanning, sier Are Turmo, direktør for kompetanseavdelingen i NHO.

Se video: Dette er landet beste fagarbeidere

Store utfordringer

I 2030 vil det være etterspørsel etter ca.1,5 million personer med utdanning på videregående skoles nivå og ca.1 million personer med kort høyere utdanning, ifølge SSB.

Prognosene stemmer godt overens med det NHOs bedrifter rapporterer i NHOs kompetansebarometer som ble lansert i april i år. Her ble bedriftene spurt om kompetansebehov i dag og fem år fram i tid.

Les også: Bare halvparten får jobb som krever master

Kompetansebarometeret viser at NHOs medlemsbedrifter har store utfordringer med å skaffe medarbeidere med den riktige kompetansen. Det er særlig mangelen på fagarbeidere, fagskoleutdannede og ingeniører som oppfattes som mest alvorlig blant bedriftene.

Trenger ulike typer kompetanse

Vi trenger en bedre dimensjonering av utdanning i forhold til arbeidslivets behov.

NHO foreslår blant annet å bruke lån og stipendordninger for å påvirke elevenes og studentenes valg. Mangelen på fagarbeidere i 2030 viser også at det er nødvendig å øke lærlingtilskuddet slik at det blir mer lønnsomt for bedriftene å ta inn lærlinger.

- For dårlig dimensjonering av utdanningssystemet i forhold til arbeidslivets behov er en stor utfordring i Norge, men også i andre nordiske land, sier Turmo.

Svenskt Näringsliv har nylig laget en interessant rapport om temaet.

- Dersom vi skal være rustet for framtidens utfordringer, er vi avhengig av personer med ulike typer kompetanse, men vi er særlig opptatt av at flere velger yrkesfag og ingeniørstudier, understreker Turmo.

Les også: Slik vil vi bedre samarbeidet mellom utdanning og næringsliv

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184