For noen er praksisbrev løsningen

Praksisbrev bør være et tilgjengelig tilbud i alle fylker, for forsøk viser at svært mange av dem som gjennomfører et praksisbrevløp senere tar fullt fagbrev.

Praksisbrev er et toårig opplæringsløp som avsluttes ved en praktisk prøve. Illustrasjonsbilde. 

Publisert 17.11.15

Kompetanse og utdanning

Ådne Naper i Telemark SV skriver i Klassekampen, onsdag 11. november, at praksisbrevet ikke er noen løsning for utfordringene i norsk fagopplæring.

Praksisbrev er et toårig opplæringsløp som avsluttes ved en praktisk prøve. I likhet med Naper ønsker heller ikke vi i NHO noen uthuling av dagens lærlingordning, og vi ønsker så visst ingen ny lavlønnsgruppe.

NHO mener

  • Øk tilskuddet
  • Lærlingklausuler ved offentlige anbud skal være hovedregelen
  • Høy kvalitet også på skolen – moderne utstyrsparker
  • Partene i arbeidslivet må få forme læreplanene og gjøre dem relevante

 

Men praksisbrevet handler ikke om å skaffe bedriftene billig arbeidskraft slik Naper påstår – det handler om å gi skoletrøtt ungdom en mulighet til å ta en yrkesutdanning og finne en meningsfull plass i arbeids- og samfunnsliv.

Les mer om yrkesfag

Jobbe for flere læreplasser

Vi tror heller ikke at praksisbrevet vil løse utfordringen med frafall i videregående opplæring alene, men vi tror på det som ett av mange positive tiltak som kan bidra i positiv retning. Vår erfaring er at arbeidslivet er villig til å stille opp for ungdommen og gi dem praksisplass. NHO vil jobbe knallhardt for å skaffe flere læreplasser. Med praksisbrev vil ungdommene stå godt rustet til å påbegynne et læreløp. 

I dag er praksisbrevet en begrenset mulighet som dekker 16 av drøyt 180 fag. Vi mener at ordningen fortsatt skal være begrenset til enkelte fag og for et begrenset antall ungdommer i fylkene. Det krever tett oppfølging og særskilt samarbeid og tilrettelegging fra flere aktører. Videre mener vi det må være nasjonale standarder for læreplanene som dekker praksisbrev.

Flest mulig unge inn i arbeidslivet

I vårt felles politikkdokument for fagopplæringen med LO, som ble lansert under Arendalsuka i august, beskrives praksisbrevet som en "motivasjonsordning mot fag-/svennebrev". Det har ingen ting med den ordinære læringsmodellen å gjøre og skal ikke være søkbart.

NHO mener like fullt at det bør være et tilgjengelig tilbud i alle fylker, for forsøkene med ordningen viser at svært mange av dem som gjennomfører et praksisbrevløp senere tar fullt fagbrev. Vårt felles målet må være at flest mulig unge kommer inn i arbeidslivet.

Av Nikolai Boye, regiondirektør i NHO Telemark.

Kontakt oss

Nikolai Boye

Regiondirektør

NHO Vestfold og Telemark

nikolai.boye@nho.no
Telefon
90968986