Foreldrene påvirker barnas skolevalg mest

Til tross for at foreldre er svært delaktige i barnas valg, er seks av ti ikke klar over at det finnes over 150 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag, viser en fersk undersøkelse fra NHO.

Foreldre og barn snakker sammen om karrierevalg.

Vet foreldre nok om karrieremulighetene? Faksimile Aftenposten. 

Publisert 28.01.15

Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

1.mars må landets 10.klassinger ha bestemt seg for hvilken videregående skole de vil søke seg til.  Foreldrene har en viktig rolle når barna skal ta valget. 

Ni av ti sier de vil gi råd til barnet sitt i en studie- eller karrièreplan. To av tre foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres råd, viser en ny undersøkelse fra NHO. 

Men vet foreldre nok om mulighetene? 

- Hva slags råd du får handler i stor grad om hvem dine foreldre er. En konsekvens av at foreldrene har stor påvirkningskraft, kan være at det forsterker ulikheter i muligheter,  sier ungdomsforsker Christer Hyggen ved NOVA, høyskolen i Oslo og Akershus til Aftenposten.

Vet lite om yrkesfag

I 2030 kan vi mangle så mye som 30.000 fagarbeidere, bare innen byggenæringen, ifølge tall fra SSB. NHOs undersøkelse viser at seks av ti foreldre ikke er klar over at det finnes over 150 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag. 

Thomas Barlien er selv telemontør og synes det er vanskelig å gi råd til datteren, Emilie. 

- Mye har forandret seg siden jeg selv gikk på skolen, sier han til Aftenposten. 

Syv av ti nordmenn mener dagens samfunn stiller for høye forventninger til ungdom når det gjelder utdanning, studievalg og yrkesvalg, viser NHOs undersøkelse.

– Det viktige for meg er at døtrene mine trives, men også at de velger noe det er penger i. Egentlig skulle jeg vel ønske at en av dem ble håndverker. Vi kan ikke bare ha akademikere i dette landet, sier tenåringspappaen til Aftenposten. 

Emilie har landet på sitt videregående valg.

- Det blir helse, oppvekst, barn og ungdom på Ulsrud, sier hun til avisen.

Les hele saken i Aftenposten

I en undersøkelse Norstat utførte i 2011, svarte 15-19-åringene at det var foreldrene som i størst grad påvirket valget av utdanning eller yrke. Undersøkelsen ble bestilt av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og NNN. (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund).