Skal skaffe flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. - Denne gangen skal vi være flinkere til å banke på dørene til bedriftene for å rekruttere, sier NHO-sjefen.

Flere læreplasser er viktig for at flere skal gjennomføre yrkesfaglig utdanning. Her fra Kuben videregående skole i Oslo. 

Publisert 14.03.16

Oslo og Akershus, Kompetanse og utdanning

Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

– Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Norge vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mandag signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Den forrige samfunnskontrakt, for perioden 2011-2015, hadde som mål om å øke antall læreplasser med 20 prosent. Men selv om det ble flere læreplasser, nådde man ikke målet. Denne gangen er det planer om å være mer "hands on".

Banke på dører

- Forrige gang ble for mye snakk og for lite handling. Nå skal vi være flinkere til å banke på dørene til bedriftene for å rekruttere, sier Skogen Lund.

Det krever ressurser og innsats.

- Vi skal gjøre det vi kan, men vi anbefaler at Kunnskapsdepartementet setter av ekstra midler til kampanjer i regionene. Det er lavkonjunktur i mange bransjer og derfor ekstra krevende å rekruttere, sier hun.

NHO har satt i gang et internt prosjekt sammen med landsforeningene som heter "Yrkesfag 2020" der et av hovedmålene vil være å rekruttere flere lærebedrifter blant medlemmene, og flere læreplasser i allerede eksisterende lærebedrifter.

Yrkesfag 2020 har satt seg som mål å skaffe 2000 flere læreplasser blant NHOs medlemmer.

- Vi må vise frem hvilken god rekrutteringsplattform lærlingeordningen er, og vi må vise frem det samfunnsansvaret lærebedriftene påtar seg. Man skal være stolt av å være med og bidra, sier Skogen Lund. 

Artikkelen fortsetter under bildet:

Signering av ny samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Lokal innsats

– Læreplasser og lærebedrifter finnes lokalt, derfor øker vi innsatsen der. I løpet av det neste halvåret skal vi etablere lokale nettverk i alle fylker. Nettverkene skal lage egne handlingsplaner for å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.     

Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg til å møtes årlig for å diskutere status og videre tiltak.

– Det er et felles ansvar å sikre flere læreplasser, og vi som arbeidsgivere må bidra. For staten er det viktig å få inn dyktige lærlinger i flere fag, slik at vi også sikrer rekrutteringen av fagkompetanse i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Økonomiske virkemidler

NHO mener det er viktig og riktig med virkemidler som gjør det mer økonomisk lønnsomt å være lærebedrift – som for eksempel bruk av lærlingklausuler i offentlige anskaffelser.

- Vi bør også oppfordre våre medlemmer til å bruke lærebedrifter som underleverandører, sier Skogen Lund.

Hun mener at det også må bli bedre dimensjonering av skoleplasser og læreplasser i fylkene, basert på kompetansebehov og ikke alltid kun basert på søkere.

Les også: 9 råd for å få læreplass

- Elevene selv har også et viktig ansvar for å gjøre seg så kvalifiserte og attraktive som mulig til læreplass. Vær aktiv, ha lavt fravær, kom tidlig i kontakt med potensielle bedrifter gjennom for eksempel faget Prosjekt til fordypning, er våre klare anbefalinger til elevene, sier Skogen Lund.

  • Samfunnskontrakten for 2016 - 2020 er undertegnet av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, Norges Rederiforbund, YS og KS.