Fremtidens arbeidsliv stiller nye krav til grunnskolen

Kreativitet, teknologisk kunnskap og samarbeidsevner er egenskaper fremtidens arbeidsliv har behov for. NHO mener at grunnskolen nå må fornyes.

#205

Elever må få variert undervisning. Fotograf: iStockPhoto

Publisert 08.07.16

Kompetanse og utdanning

Fremtidens skole ligger i støpeskjeen når stortingsmelding 28. "Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet" skal behandles til høsten. NHO er fornøyd med innholdet i meldingen, men mener det er viktig at den fører til virkelige endringer.  

NHOs utdanningspolitiske fellesprosjekt Yrkesfag2020 har i denne sammenheng spilt inn flere forslag til endringer i grunnskolen.

Fordi det er i grunnskolen grunnlaget legges for videre læring, enten en velger en praktisk eller mer teoretisk utdanning.

-  Mange av utfordringene i fag- og yrkesopplæringen har sin årsak i grunnskolen, og må løses før elevene begynner på videregående skole, sier prosjektleder i Y2020 Carl E. Rønneberg.

Her er tre punkt som er særlig viktige:

Større fokus og timetall i de praktiske og estetiske fagene

Både fordi de har en verdi i seg selv, og som praktiske arenaer for å lære inn basisfag som matematikk og språk. Elever lærer på forskjellige måter og en mer praktisk tilnærming vil være godt for mange, og bra for alle. Vi vet også at halvparten av elevene i grunnskolen kommer til å velge en yrkesfaglig utdanning. Dette faktum vektlegges ikke i dagens grunnskole, som i dag i beste fall kun forbereder elevene til en studiespesialiserende utdanning.

Alle grunnskoler må utstyres med et skoleverksted

Det blir klasserommet der elever gis muligheten for å arbeide med ulike materialer som tre, metall, plast og akryl, papir, tekstiler. Elektronikk og 3D-printing må være en del av det moderne skoleverkstedet. Læringsverktøy som Ipad, PCer og smartboards kan her være samlokalisert med symaskiner, dreiebenker og tradisjonelt håndverktøy.

Tidlig innsats 

NHO er opptatt av å flytte støtteundervisningen fra ungdomsskoletrinnet, hvor den foregår i dag, til de første årene på barneskoletrinnet. Tidlig innsats må bli hovedregelen.

Men, det må være muligheter for ungdommen til å kunne ta opp fag de er svake i før videregående skole. NHO-fellesskapet foreslår at kommunene plikter å legge til rette for å ta opp enkelte fag underveis, og senest ved sluttført ungdomstrinn. Kommune skal tilby ekstra undervisning med påfølgende mulighet for å ta opp fag til de elevene som ikke har bestått, for eksempel etter terminen i desember og juni. Fag skal være tatt opp innen to måneder etter første fastsatte karakter.

- Vi har store forventninger til de forslagene som ligger i Stortingsmelding 28, og vil følge opp våre innspill med de ulike politiske parter utover høsten, sier Rønneberg.

Les også: Viktig med et egen håndverksfag på skolen

Les mer: Elevene må forberedes på arbeidslivet