Fremtidens teknologiutdanning

– For å møte fremtidens kompetansebehov er vi nødt til å legge til rette for god kvalitet i utdanningene som næringslivet trenger, sier Are Turmo i NHO.

Publisert 30.10.14

Kompetanse og utdanning

Ingeniørutdanningene er blant de viktigste kompetanseleverandørene i norsk utdanningssektor. Nesten hver tredje NHO-bedrift sier at ingeniører og realister utgjør sentral kompetanse.

Ingeniørutdanningen må ha god kvalitet

For å få best mulig kvalitet på utdanningsløpene i høyere utdanning er det igangsatt arbeider med finansieringssystemet, stortingsmelding om struktur og indikatorer for kvalitet i utdanningen. 

– NHO har store forventinger til arbeidet og mener at regjeringen må sørge for en bærekraftig fremtid for ingeniørutdanningene i Norge, sier avdelingsdirektør Are Turmo.

Må ta tøffe beslutninger

Store deler av norsk nærings- og samfunnsliv er avhengige av realfaglig kompetanse. Samtidig har man de siste tiårene erkjent et sterkt behov for å styrke realfagene i Norge. NIFU har gjennomført en undersøkelse som går i dybden på NHO-bedriftenes behov for realfagskompetanse.

– NHO har ambisjoner om teknologiutdanninger på høyt internasjonalt nivå. Hvis vi skal få til det må vi ha politikere, akademia og arbeidsliv som samarbeider - og som tør å ta de tøffe beslutningene, understreker Turmo.

Bransjen samles

NHO, NITO og Forskerforbundet inviterer arbeidsliv, ledere ved universiteter og høgskoler, politikere og studenter til en møteplass for å diskutere framtidas teknologiutdanning. Dette skjer på Teknisk Museum den 6.november.