SAMORDNA OPPTAK

Kraftig økning av søkere til IKT- og realfagsstudier

IKT vil spille en viktig rolle i omstillingen vi står overfor. Nå etterspørres flere studieplasser.

Antall søkere til IKT-studier har økt kraftig de siste årene.

Publisert 22.04.15

Kompetanse og utdanning

Ferske tall fra Samordna opptak viser at andelen som har satt studier i informasjonsteknologi som sitt førstevalg øker med 17,5 prosent. Til studier i realfag er økningen 11,4 prosent.

NRK Dagsrevyen: Reportasje om årets søkertall der Kristin Skogen Lund intervjues i studio

Omstilling krever realfag og IKT-kompetanse

– Norsk næringsliv har et stort behov for arbeidstakere med realfaglig utdanning. IKT vil spille en særlig viktig rolle i den omstillingsprosessen som vi står overfor. Derfor er det gledelig at flere ønsker å studere disse fagene, sier Are Turmo, direktør for Kompetanse i NHO.

Abelia, som er NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, har lenge ropt et varsku om at det er for få studieplasser innen IKT.

– Søkertallene er ikke tilfeldige. Mange av de nye jobbene i Norge vil skapes innen IKT. Det har søkerne forstått. Vi er imidlertid bekymret over at det er fortsatt er begrenset med studieplasser som tilbys den økende studentmassen, sier Haugli.

Abelia: – Søkertallene er et krav om flere IKT-plasser

Turmo følger Haugli på dette og minner om at vi også trenger flere godt kvalifiserte kandidater som studerer realfag. Denne økte søkningen gir større konkurranse om plassene.
– Det bør opprettes flere studieplasser innenfor disse fagområdene når etterspørselen er stor, sier Turmo.

Utviklingen er god

Tallene fra Samordna opptak viser at søkningen til teknologi, realfag og IKT har økt med 35,7 prosent i løpet av de siste fem årene.

– Dette er en svært god utvikling. NHO har lenge pekt på at det er et stort behov for ingeniører og andre med realfagskompetanse, sier Turmo.

Søkningen til teknologistudier er totalt sett relativt stabil i år, i forhold til foregående år. En del av opptaket til ingeniørutdanningen foregår i lokale opptak og inngår derfor ikke i søkertallene fra Samordna opptak. Det gjelder særlig opptak via Y-veien og TRES-ordningen. 

NHO Agder: Søkerbølge til teknologifag på Sørlandet

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184
Ingeborg Marie Østby Laukvik

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

ingeborg.marie.laukvik@nho.no
Telefon
23088333