Internasjonal pris til realfagsprosjekt

Global Best Award ble før helgen tildelt Lektor2-prosjektet, et samarbeid mellom skole og næringsliv for å fremme realfagene.

Norske representanter for Lektor 2 programmet under prisutdelingen. Randi Schiøll Heneide fra Kunnskapsdepartementet, Egil Olsen fra Naturfagsenteret og Ola Risnes fra NHO. Prisutdeler Amber Gell er rakettforsker ved NASA i Houston.

Publisert 15.09.14

Kompetanse og utdanning

Det norske Lektor 2-programmet fikk prisen i kategorien Science, Technology, Engineering and Maths under International Partnership Network-konferansen i Brussel før helgen.

– Dette er en veldig fin måte å koble skole og arbeidsliv i arbeidet med konkrete læreplanmål, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO.

Lektor2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. Naturfagsenteret leder programmet sentralt, og det finansieres av Kunnskapsdepartementet. Film om Lektor 2.  

Tolv av de seksten regionale prosjektene ledes av NHO-medarbeidere, og på landsbasis er det omlag 400 bedrifter som deltar i prosjektet i samarbeid med nesten 200 skoler.

På den 12. International Partnership Network-konferansen var det deltakere fra 13 nasjoner og fem verdensdeler, alle med felles interesse av å fremme skole-næringslivssamarbeid.

Konferansen arrangeres annet hvert år og i 2016 skal Oslo være vertskap.