Her er hver femte ansatt lærling

En systematisk og målbevisst satsing på lærlinger gir kvalitet til bedrift og bransje. Slik tenker frisørkjeden PåHåret, der om lag hver femte medarbeider er på lærekontrakt.

(Foto: Astrid Waller) Lærling Tina Krasniqi og faglig leder Heidi Christensen.

Lærling Tina Krasniqi og faglig leder Heidi Christensen (Foto: Astrid Waller)

Publisert 15.12.14

Kompetanse og utdanning, Offentlige anskaffelser

Seriøsitet, tett oppfølging og godt arbeidsmiljø er kjerneverdier i deres lærling-satsing.

NHO-medlemmet PåHåret er en frisørkjede med 18 salonger, de fleste i Oslo Sentrum/Vest, Bærum og Asker. Det er kort reisetid mellom disse salongene, noe som er et ledd i bedriftens strategi. Blant de ca. 150 medarbeiderne er det for tiden 29 aktive lærekontrakter.

Faglig leder for opplæringsvirksomheten i bedriften, Heidi Christensen, forteller at det er lærlinger i alle salongene, gjerne to-tre i de store. Hun understreker at systematisk satsing på lærlinger står sentralt i bedriften, og er viktig både for egen virksomhet og for bransjen i sin helhet. I tillegg får fremtidige frisører nødvendig praksis i bedrift.

Gjensidig nytte og inspirasjon

- Vi ønsker å rekruttere kvalitetsbevisste og kompetente medarbeidere. Å tilby lærekontrakter er dessuten et bidrag til nytte for hele faget. Lærlingene er en stimulans og inspirasjon for alle medarbeiderne og spiller positivt inn både på det faglige og sosiale arbeidsmiljøet. De bidrar med fersk kunnskap, slik at det grunnleggende i fagterminologien blir vedlikeholdt. I grensesnittet mellom erfaring, kunnskap og frisk pust får vi utvikling, og det må vi alle ha for å være på høyden - enten det er erfarne medarbeidere eller lærlinger, konstaterer Christensen.

I tillegg til å lære seriøst faglig arbeid, der høflighet og sosial omgang også inngår, legger PåHåret vekt på miljø – både HMS og ytre miljø. Blant annet er man nøye på å velge miljøvennlige produkter, for eksempel når det gjelder emballasje og kjemikalier.

Seriøst og grundig

Alle lærlingene får hver sin veileder. Å være veileder er et ledd i en karrierestige – lærling – frisør – veileder. Veilederen følger opp sin lærling, gir veiledning og rapporterer videre til faglig leder Christensen om utviklingen. Rapporteringen er grunnlaget for den videre oppfølging av lærlingen. Med jevne mellomrom er det fellesmøte for veilederne.

- Vi har laget egne interne bøker både for veilederne og for lærlingene, der veien til Svenneprøven beskrives samt råd og tips, opplyser Christensen. Det er viktig å legge til grunn at alle er forskjellige. Imidlertid kan vi ikke se at alder eller skole spiller noen rolle. En 16-åring kan for eksempel være vel så god som en eldre i utøvelse av faget. Det er snakk om modenhet og tilegnelse av læring.

Alle får øve seg på hele bredden av utfordringer i faget, om enn i ulike mengder. Balanse er viktig – å øve på vanskelige og lette arbeidsoppgaver for motivasjon og mestring.

Dialog med utdanningsinstitusjoner

PåHåret er i tett dialog med alle videregående skoler i Oslo og Akershus med linjer for frisører. Også på messer og konferanser er bedriften til stede, om enn ikke lenger med egne stands. Etter besøk på skoler etc. følger bedriften opp kontakten med de vordende frisørene på sosiale medier. Eget nettsted for lærlinger lanseres i januar 2015.

At systematisk arbeid med lærlingene i PåHåret kaster av seg og borger for kvalitet, viser det faktum at gjennom de over åtte årene som Christensen har vært ansvarlig for dette, er det bare tre stryk til fagprøven. Om lag 200 har vært oppe til prøven i perioden. Og for dem som lurer på utfordringer med lærlinger, og synes man må legge ned mye arbeid med dem, sier Christensen: - Ta kontakt med stedlig opplæringskontor og bruk lærlingtilskuddet til å kjøpe deg fri for dette. Da får du den nødvendige hjelpen!

Hun poengterer nytten hun har hatt i sitt arbeid av at bedriften er NHO-medlem: - Å delta på yrkeskonferansene til NHO har gitt meg et sterkere nettverk når det gjelder kvalitet og rekruttering. I tillegg blant annet advokathjelp ved enkelte vanskelige saker med utdanningsmyndighetene.

- Hva er betydningen av NHOs satsing på lærlinger?

- Det er av stor betydning for frisørbransjen at NHO satser på lærlinger og generelt yrkesfag, fordi vi er veldig mange små bedrifter hvor stemmen ikke blir hørt. Satsingen deres tror jeg kan bidra til økt status for frisør og andre fag, understreker faglig leder Heidi Christensen.

Ny regel om bruk av lærlinger

NHO har sendt forslag til Nærings- og fiskeridepartementet om modernisering av dagens lærlingeklausul. NHO tar til orde for en ny regel om bruk av lærlinger i forskrift for offentlige anskaffelser som skal gjelde for alle leverandører som leverer til det offentlige i Norge. I tillegg ønskes at lærlinger skal engasjeres på konkrete kontrakter. Regelen skal gjelde for relevante anskaffelser. Oppdragsgiver kan lovlig anvende lærlingeklausulen når tre betingelser er oppfylt:

  • Kravet overholder EØS-retten.
  • Kravet er knyttet til kontraktens utførelse.
  • Kravet er offentliggjort i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350