5 funn om bedriftenes behov for kompetanse

5700 av våre medlemsbedrifter har svart om sine kompetansebehov. 

Kristin Skogen Lund og Torbjørn Røe Isaksen om bedriftenes kompetansebehov

Publisert 17.03.15

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

Jeg tror vi skal klare å levere kompetansen næringslivet etterspør

 Les alt om NHOs kompetansebarometer

Se også video av lanseringen

Kompetansebarometer

  • 5700 medlemsbedrifter i NHO er spurt om behov for kompetanse
  • 6 av 10 melder om behov for fagarbeidere
  • 5 av 10 har behov for arbeidskraft med fagskolekompetanse
  • Størst etterspørsel etter kompetanse innenfor bygg og anlegg, elektrofag og industriell produksjon. 

– Det er et fortsatt stort behov for ingeniører, fagarbeidere og folk med fagskoleutdanning. Spesielt innen bygg, elektro og teknisk produksjon, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Et av de store målene med utdanningssystemet er at det skal svare på det arbeidslivet og næringslivet trenger. Jeg tror vi skal klare å levere kompetansen næringslivet etterspør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Regjeringen tar mange riktig grep. Det er positivt med fokuset på yrkesfag og fagskoler. Vi er også glade for at det jobbes med en reform av høyskoler og universiteter. Lærestedene må spesialisere seg mer, sier Skogen Lund.

Les hele rapporten: NHOs kompetansebarometer 2015

5 funn fra NHOs kompetansebarometer

1) Vi trenger færre og mer slagkraftige utdanningsinstitusjoner
NTNU "utklasser" de andre ingeniørutdanningsinstitusjonene. Kandidater fra de små høyskolene er lite ettertraktet av NHOs medlemsbedrifter. Dette understreker viktigheten av færre og mer slagkraftige enheter innen U/H sektoren.

Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus kommer som nummer to og tre. NTNU har imidlertid dobbelt så høy "rating" som disse to til sammen.

2) Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet gir bedre studiekvalitet
Ni av ti bedrifter mener at kvaliteten på studier ved universiteter og høyskoler vil styrkes gjennom et tettere samarbeid med næringslivet. Omtrent 30 prosent av bedriftene som skal ansette ingeniører anser det som svært viktig at kandidatene har tatt fagbrev eller fagskoleutdanning forut for studiene.

Hver tredje bedrift som ansetter ingeniører mener det er svært viktig at kandidaten har yrkeserfaring før eller i løpet av studietiden. Bedriftene er fornøyd med bachelorenes generelle kompetanse (faglige innsikt, evne til problemløsning og evne til å anvende kunnskap), men mener at utdanningen kunne blitt styrket ytterligere gjennom mer samarbeid med næringslivet.

3) Stor etterspørsel etter bygg, elektro og industriell produksjon
Innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon er det stor etterspørsel etter arbeidskraft. Dette gjelder både fagarbeidere og ingeniører. Det er interessant at det er den samme type etterspørsel både på fagarbeidernivå og ingeniørnivå. Det tyder på at det dreier seg om et langsiktig behov blant NHOs medlemsbedrifter. Dette er et viktig innspill i debatten om dimensjoneringen av ingeniørutdanningen.

4) 7 av 10 vil ha nettbasert utdanning tilpasset bedriftenes behov
Nettbasert utdanning vil øke sannsynligheten for at bedriften legger til rette for formell kompetanseheving for ansatte. Det mener syv av ti medlemsbedrifter i NHO. Digitale læremidler tilpasset bedriftenes behov kan bli en viktig del av kompetansetilbudet i årene som kommer.

5) Bedriftene vil ha ansattte med utdanning fra fagskoler
Halvparten av NHOs medlemsbedrifter signaliserer at de har behov for arbeidskraft med fagskoleutdanning mens det bare var 6 % av studentene som valgte å gå denne veien i fjor høst.

Her er et stort potensial for å skaffe næringslivet kompetanse med utgangspunkt i bedriftenes behov. Neste år kommer det en stortingsmelding om fagskoleutdanningen og den bør inneholde tiltak som øker tilstrømmingen til denne utdanningsinstitusjonen.

Flest NHO-bedrifter har behov for yrkesfag og fagskoleutdanning. Kikk på bildet for større visning. Kilde: NHOs Kompetansebarometer 2015/ NIFU

 

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385