Høyt fravær gir arbeidstapere

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus er bekymret for fraværet i skolen: - Fravær og frafall henger sammen.

Dagsavisen-faksimile

Faksimile av Dagsavisen 11. april.

Publisert 11.04.14

Kompetanse og utdanning

Solli advarer i Dagsavisen foreldre mot å ta barna med til utlandet, selv om man mener at skolen der er bedre. Den senere tiden har det blitt rettet oppmerksomhet mot at mange barn med innvandrerbakgrunn sendes ut av landet, enten for å gå på skole, lære språk og kultur eller som disiplinering.

- Lavt fravær er like viktig som gode karakterer, sier hun til avisen. - Det er lettere å lære opp noen i et fag, enn å endre holdninger til fravær.

Regiondirektør Solli mener alvorligheten av høyt fravær har vært for dårlig kommunisert fra skolen. Hun viser til at arbeidsgivere, i konkurransen mellom arbeidssøkerne, ser alvorlig på høyt, udokumentert fravær: - Ved store hull og mye fravær, tar man rett og slett bort den søknaden.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Telefon
97662773