Hundrevis av studenter møtte NHO på Blindern

– Har du lyst til å jobbe i næringslivet? spurte NHO under Karrieredagen til Universitetet i Oslo. – Kan jeg det da? svarte overraskende mange kommende realister, pedagoger og filosofer.

Trengselen ved NHOs stand var stor under UiOs karrieredag. Her svarer Kjetil Tvedt fra Norsk Industri på spørsmål fra studentene.

Publisert 24.09.14

Kompetanse og utdanning

Ved NHO-teltet fikk studentene råd om hva slags kompetanse bedriftene etterspør i ulike bransjer. Overraskende mange fikk seg en aha-opplevelse i samtaler med medarbeidere fra NHO-S, NHO Mat og drikke, NHO Mat og landbruk, Norsk Industri og Norsk Teknologi. 

– Selv om Karrieresenteret på UiO gjør en stor innsats for studenter som oppsøker dem, bekrefter erfaringene fra denne dagen NHOs og andres påstand om svært mangelfull karriereveiledning i Norge, sier Tor Erik Groeng fra NHO.

– Det er viktig å skape en forståelse for at utdanningen er en billett til ansettelse. Studentene har lært å lære. Dette er viktig. Når man går inn i en bedrift starter man et løp med livslang læring. Endringer i markedet, nye teknologier og nye stillinger som man må kvalifisere seg til, gjør dette nødvendig, sier Knut Chr.Christensen, fra Norsk Teknologi .

Hans råd til studentene var  å være offensiv og modig i søkerprosessen og å møte opp på bedriftene for å synliggjøre seg. 

De fleste er i næringslivet 

– Hvor mange av de som jobber i Norge tror dere er i næringslivet?, spør Bjørnar Eidsmo, fra NHO. I salen er studenter som har kommet for å høre om bedriftenes kompetansebehov.
– 50 prosent?, tipper en av de fremmøtte. 
– Det er faktisk nærmere 70 prosent, sier Eidsmo. – Det dere bør se på fremover er hvordan deres vei fra studier til arbeidslivet skal bli og hva dere kan gjøre nå for å bli kjent med mulige bransjer og arbeidsgivere. 

Magnus Andre Strømme, Backegruppen, Federica Mudu, Mapei, og Anne Marie Skjølsvik, TINE, intervjues av Bjørnar Eidsmo fra NHO om prosessen fra å være student til å jobbe i bedrift.

Karrieredag NHO

Møter unge ambassadører fra bedrifter

Tre ansatte fra NHOs medlemsbedrifter fortalte om sine erfaringer med å gå fra å være student til å jobbe.

– Hadde det ikke vært spennende å være med å utvikle helt nye mat- og drikkeprodukter?, utfordrer Anne Marie Skjølsvik studentene.
Hun studerte klinisk ernæringsfysologi på UiO og jobber nå som ernæringsrådgiver hos TINE ved deres forsknings- og utviklingssenter. Hun forteller om varierte arbeidsoppgaver og at hun som nyansatt ble tatt godt i mot av nye kolleger.

– Jeg har som hovedoppgave og sikre best mulig produksjon på byggeplassen. Å løse viktige oppgaver i tett samspill med fagarbeidere og andre faggrupper er spennende og motiverende, sier Magnus Andre Strømme. Han tok fagbrev som tømrer og gikk rett ut i ingeniørutdanning på Høgskolen i Telemark. Nå er han produksjonsleder i Backegruppen.

Federica Mudu var også med og fortalte om sine erfaringer. Hun har tidligere tatt doktorgrad i kjemi ved UiO og leder nå et laboratorium for kvaliteskontroll hos Mapei. Bedriften utvikler kjemiske produkter for byggebransjen.