Ikke gjør elevene en bjørnetjeneste

I arbeidslivet er ugyldig fravær uakseptabelt. Skal vi forberede elevene på dette, må ugyldig fravær på skolen få konsekvenser.

#205

Arbeidsgivere er opptatt av hvor mye fravær du har på vitnemål og i attester. Illustrasjonsfoto

Publisert 02.06.16

Kompetanse og utdanning

Oppdatering: Tirsdag 7.juni ble regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om at det skal innføres en nasjonal fraværsgrense i videregående skole. Hva den nye fraværsgrensen blir, er tirsdag ikke klart. NHO er glad for at det nå blir en grense. 

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har kommet med forslaget om å sette en grense på ugyldig fravær på 10 prosent. Et forslag NHO har støttet.

-  Vi må kunne kreve at elevene møter opp på skolen. Alle mener skulk er galt, og for mye skulk må få konsekvenser, sier NHOs direktør Kristin Skogen Lund. 

Stortinget sier nei

Men i forrige uke ble det klart at opposisjonen ville stemme ned forslaget i Stortinget. Det var forventet at Arbeiderpartiet skulle støtte forslaget, men de sa også nei til en fraværsgrense på 10 prosent.

- Det kan ikke være sånn i politikken at det viktigste er å påføre en regjering nederlag. Her er det snakk om å ruste norsk ungdom for arbeidslivet. Det må være alles ansvar, sier Skogen Lund.

Onsdag 1. juni kom Høyre og FrP med et forslag til et kompromiss for å få med seg Arbeiderpartiet. Forslaget er å endre til 15 prosent, gi rektor mulighet til å frita fra grensen i særlig tilfeller, evaluere tiltaket og starte en følgeforskning for å få økt kunnskap om tiltaket.

- Det er viktig at opposisjonen nå kommer regjeringen i møte, slik at vi får landet en fraværsgrense, sier Skogen Lund.

Må forberede elevene på arbeidslivet

NHO-direktøren er tydelig på at for høyt udokumentert fravær må få konsekvenser.

- NHO tror en praksis for dokumentasjon av fravær kan resultere i at flere får færre fraværsdager. Det vil få positive utslag for elevenes møte med arbeidslivet, sier hun. 

Arbeidsgivere er veldig opptatt av hvor mye fravær du har på vitnemål og i attester. 

- Vi gjør dem en bjørnetjeneste hvis ikke høyt fravær på skolen får konsekvenser, sier Skogen Lund.