Intensivert innsats for flere læreplasser

Kunnskapsministeren inviterte 17. november partene til møte for å få innspill til hvordan de kan bidra til en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser, og hvordan tiltakene bør prioriteres for best mulig effekt.

Pilene peker oppover, men det er et stykke til målet om 20 prosent flere læreplasser. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 17.11.15

Kompetanse og utdanning

Samfunnskontrakten for flere læreplasser løper ut 2015. Pilene peker oppover, men det er et stykke til målet om 20 prosent flere læreplasser. Derfor er en ny samfunnskontrakt på trappene.

Ifølge Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk, mener NHO det nå er særlig viktig å fokusere på:

  • Bedre regionalt partssamarbeid mellom aktørene i fylket. Opplæringskontorene og yrkesopplæringsnemndene må inviteres til dialog med tanke på regional dimensjonering. Vi må ha mål om flere læreplasser, flere avlagte fag/svenneprøver og bedre gjennomføring av påbegynte yrkesfaglige løp.
  • Aktiv rekruttering av nye lærebedrifter i regi av fylkeskommunen. Vi trenger flere lokale kampanjer. NHO kan ikke love store ressurser til dette, men vil støtte en slik innsats etter evne.
  • Mer positiv synliggjøring og økonomisk effekt av å være lærebedrift. Det går på å styrke finansieringsgrunnlaget og rammevilkårene gjennom blant annet bruk av lærlingeklausuler.

Les også: Flere velger yrkesfag

- Målene må ta høyde for at noen sektorer og bransjer allerede er flinke til å ta inn lærlinger, mens andre henger etter. Mål for prosentvis vekst må derfor tilpasses den enkelte bransje. Vi må legge realistiske målsettinger til grunn, sier Oppegaard.

Han mener samfunnskontrakten også bør iverksette en kartlegging av ulike bransjer med tanke på et kommende generasjonsskifte av arbeidsstokken.

- Tiltak for å sikre inntak av lærlinger i lavkonjunktur er også viktig, påpeker han til slutt. 

Les også: 10 gunner til å velge yrkesfag

Les også: 3 grunner til å bli lærebedrift