Karrieresentrene må også hjelpe de under 19

Karrieresentrene bør også bistå veiledningsarbeidet i grunnskolen og i videregående skole for å forbedre kunnskapen om arbeidslivet, sier Are Turmo i NHO.

Illustrasjonsfoto.

Publisert 25.04.16

Kompetanse og utdanning

-Vi er positive til at den nye offentlige utredningen om karriereveiledning foreslår å styrke karrieresentrene. Men hvor blir helheten av når de ikke skal være ressurssentre for elever og karriereveiledere i ungdomsskolen og videregående opplæring? spør Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Arbeidslivsorganisasjonenes innspill om et nasjonalt livslangt karriereveiledningssystem for alle ser altså ikke ut til å ha blitt fulgt godt nok opp. Utvalget har imidlertid levert en grundig utredning som følger opp delrapporten om e-veiledning som kom for noen måneder siden.

-NHO er spesielt godt fornøyd med utvalgets forslag om at karriereveiledning skal være en rett som også skal omfatte lærlinger og lærekandidater. Det samme gjelder for fagskolene som skal inngå i et helhetlig system, sier Turmo. Men det burde vært tydeligere at kunnskapen om fagskoletilbudet må styrkes.  

- Vi er også godt fornøyd med at utredningen legger opp til å styrke kompetansen til karriereveilederne. Det er viktig at profesjonelle karriereveiledere har solid arbeids- og næringslivskompetanse. Men utredningen sier ikke nok om hvordan det store behovet for profesjonelle karriereveiledere skal dekkes.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514