Karriereveiledning bør skje ute i bedriftene

NHOs medlemsbedrifter mener at samarbeidet mellom skole og næringslivet bør foregå ute i bedriftene. Det kan gi elever og studenter bedre kjennskap til mulige yrker og karriereveier.

NHO ser et stort potensial i et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Foto: IStock

Publisert 16.12.14

Kompetanse og utdanning

NHOs medlemsbedrifter gir et klart signal om at både elever, studenter og karriereveiledere bør komme ut på arbeidsplassene for å skaffe seg god og oppdatert kunnskap om yrker og karriereveier.

Det er denne typen skole-næringslivssamarbeid som bedriftslederne ønsker å prioritere. Det viser resultatene fra Temanotat 4 fra NHOs Kompetansebarometer 2014 som ble publisert i dag.

Mange skoleeiere tar ansvar 

-  Det er derfor svært gledelig at mange skoleeiere nå tar ansvar for at ungdomskolelever skal kunne besøke lokale bedrifter før valg av studieprogram i  videregående opplæring , sier Are Turmo, direktør for kompetanse i NHO.

NHO har i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og KS jobbet aktivt for å få skoleeierne til å ta en slik rolle.

- Et stort potensial 

Bedriftene har også stor tro på opplegg hvor elevene og studentene får oppgaver og utfordringer som bygger på reelle problemstillinger i lokale bedrifter.

- Gründercamp og Lektor 2 er eksempler på samarbeidsopplegg som bedriftene har stor tro på. Bedriftsbachelor og bedriftsmaster er andre eksempler på denne typen samarbeid, sier Turmo.

– Vi ser et stort potensial i et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv.  Et slikt samarbeid er viktig for at elever og studenter skal få kjennskap til mulige yrker og karriereveier, avslutter Turmo.