Vil ha nasjonale prøver for studenter

I et nytt pilotprosjekt skal sykepleier- ingeniør- og lærerstudentene få nasjonale deleksamner i matematikk, varsler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Are Turmo, direktør for kompentanseavdelingen i NHO mener det er viktig for arbeidsgivere at karakterene studentene får er sammenliknbare.

Publisert 08.09.14

Kompetanse og utdanning

- Dette er noe NHO har etterlyst lenge. Vi er veldig positive til Røe Isaksens forslag, sier Are Turmo, direktør for kompetanseavdelingen i NHO.

Flere undersøkelser de senere årene har vist at det er en altfor stor variasjon i karaktersettingen på landets høgskoler og universiteter. For å sikre at den nasjonale standarden er god, og at kvaliteten ikke er for dårlig ved noen utdanningsinstitusjoner, innfører Røe Isaksen en form for nasjonale prøver i 2015.

- Vi har ingen måter å sammenligne institusjon A og B på. En nasjonal deleksamen vil være lik for alle og kan gi veldig verdifull informasjon om det faglige nivået ved institusjonen, sier kunnskapsministeren til Aftenposten.

Må kunne stole på karakteren

Are Turmo støtter Røe Isaksen, og mener at samfunnet må kunne ha tillit til institusjonene og til at karakterene studentene får, faktisk gjenspeiler læringsutbyttet.

-  Det er viktig for arbeidsgivere at karakterene er sammenliknbare. I dag er det alt for stor variasjon i karaktersettingen. Lærerutdanningene er et eksempel på dette. Arbeidsgiver må kunne stole på at den karakteren studentene får, er den karakteren de faktisk skal ha, avslutter han.