Kunnskapsministeren vil styrke fagskolene

Torbjørn Røe Isaksen foreslår å gi fagskolestudentene samme rettigheter som studenter ved høyskoler og universiteter. NHO mener det er en god start for å få flere til å velge fagskoleutdanning.

Publisert 12.08.15

Kompetanse og utdanning

–       Økt satsing på fagskoler er medisin mot alt fra arbeidsledighet til "overakademisering", sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen.

–       Fagskoleutdanningene må være godt kjent

Nå kommer han med de første tiltakene i en langsiktig satsing for å styrke fagskolene. I dag er det over 16000 studenter som tar utdanning ved en av landets rundt 100 fagskoler, men ellers er det ikke så mange som kjenner til fagskolene.

–       Fagskolene har lenge hatt en utydelig plass i utdanningssystemet og slitt med lav synlighet. Vår visjon er at fagskoleutdanningen skal være godt kjent, og at flere velger utdanninger ved fagskolene som næringslivet trenger, sier Are Turmo, direktør for kompetanseavdelingen i NHO.

Viktig å rekruttere personale med fagskoleutdanning

I NHOs kompetansebarometer 2015 oppgir seks av ti av NHOs medlemsbedrifter at de har et udekket kompetansebehov. Behovet for å rekruttere personale med fagskoleutdanning stikker seg ut som særlig viktig. 

NHO har derfor lenge ment at økt satsing på fagskoler er viktig, og applauderer at regjeringen starter arbeidet med å styrke fagskolene.

–       Fagskoleutdanningen representerer i dag en undervurdert ressurs som kan gi et vesentlig bidrag til å løse viktige samfunnsmessige kompetansebehov på tertiært nivå, særlig som en attraktiv vei videre for yrkesfagene, sier Turmo.

Fagskolene tilbyr utdanninger innenfor en rekke fagfelt. De tre største fagene er helse- og omsorgsfag, maritime fag og tekniske fag.

–    Dette er viktige yrkesrettede utdanninger som Norge trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

– Alle fagstudenter må få like rettigheter og plikter

FAGSKOLER

  • Utdanningene er målrettet mot et yrke, på nivå over videregående skole
  • Tilsvarer minimum et halvt studieår og maksimum to studieår
  • Omtrent 16 500 fagskolestudenter
  • 110 tilbydere av fagskoleutdanning med 750 utdanningstilbud
  • 60 prosent er private
  • De som tilbyr naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag omtales ofte som tekniske fagskoler
  • IKT, helsefag, økon. og admin. fag og mediefag utgjør også en viktig del

Regjeringen foreslår altså å heve statusen til fagskolestudentene, slik at de får samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler.

I dag er det i stor grad opp til hver enkelt fagskole å utforme reglene for studentenes rettigheter og plikter. Det kan føre til ulikt regelverk ved fagskolene.

Regjeringen ønsker derfor at alle fagstudentene får like rettigheter og plikter. Det gjelder sanksjoner som bortvisning og utestenging, avleggelse av eksamen og sensurering, og nye regler om hva som anses som fusk og hvordan fuskesaker skal behandles. Regjeringen foreslår også en ny ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.     

-        Arbeidsgivere vil ha god nytte av en slik ordning, og forslagene om å heve fagskolestudentenes rettigheter er en god start for å øke rekrutteringen til fagskoleutdanning, sier Turmo.  

Les mer om regjeringens forslag her

Regjeringen sier summen av disse forslagene vil styrke fagskolestudentenes rettigheter. Forslaget er uavhengig av den kommende meldingen til Stortinget om fagskolene i 2016.

 –       NHO mener at Stortingsmeldingen må inneholde klare tiltak for å videreutvikle fagskolenes egenart i nært samarbeid med arbeidslivet. Samtidig må rammebetingelsene for fagskolene bli bedre. Fagskolene trenger økt finansiering, slik at fagskolene kan tilby flere studieplasser med høy kvalitet. Det er også stort behov for et bedre system for overgang mellom fagskoler, høyskoler og universiteter ettersom det er mangelfullt i dag, avslutter Turmo.