Lærer norsk mens de er lærlinger

Hotell- og restaurantbransjen mangler lærlinger. Etter initiativ fra NHO kan innvandrere nå ta fagbrev som kokk samtidig som de lærer norsk.

I dag mangler Norge 1000 kokker. Illustrasjonsfoto.

Publisert 13.10.14

Kompetanse og utdanning

I dag mangler Norge 1000 kokker, og stadig færre søker seg til kokk- og servitørfaget. Fra 2007 er søkertallene redusert med 38,8 prosent, skriver Klassekampen.

For å rekruttere flere til bransjen er en ny ordning i gang denne høsten. Arbeidssøkende innvandrere kan ta norskopplæring og fagbrev i kokk- og servitørfag samtidig.

16 lærlinger har fått plass i den nye klassen til Oslo Voksenopplæring på Etterstad videregående skole.

- Det er mye arbeidskraft som ligger urørt i Norge, og reiselivet har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft. I tillegg til å rekruttere blant ungdom er det naturlig å søke blant voksne som ønsker en ny karrierevei, sier Eddy Kjær, fagsjef for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

- En enorm kompetanse

Flere innvandrere fra utenfor EØS-området møter nemlig på et problem. De har tatt videregående skole i opprinnelseslandet, men skolegangen blir ikke godkjent i Norge. Siden de har oppgitt at de har videregående, får de heller ikke ta norsk videregående, skriver Klassekampen. Samtidig har de som ikke snakker godt norsk dårlige sjanser på jobbmarkedet.

- Mange innvandrere har en enorm kompetanse fra sine hjemland som de av ulike grunner ikke får brukt i Norge. Vi ønsker å gi disse menneskene en mulighet til å delta aktivt i norsk arbeidsliv og i en næring som er i rivende utvikling, sier Kjær.

NHO har derfor oppfordret Oslo Voksenopplæring til å sette sammen det nye utdanningsprogrammet. Det finnes allerede et liknende program som gir fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag.

Hotell tar inn tre lærlinger

Rica Holmenkollen Park Hotel i Oslo har inngått avtale med tre av lærlingene fra den nye kokk- og servitørklassen.

– Dette er vinn-vinn. En bransje som sliter med rekruttering får sluset inn mennesker som går rundt i strøjobber og har lyst til å gjøre noe mer med livene sine, sier kjøkkensjef Torben Stæhr ved Rica Holmenkollen Park Hotel.

Gir bedre tilgang på faglærte

- Ordningen vil føre til økt tilgang på kompetent faglært arbeidskraft, som våre medlemsbedrifter har gitt tydelig beskjed om at de trenger. Bedrifter tar samfunnsansvar ved å stille som lærebedrift i dette prosjektet, understreker Kjær.

Det er et fleksibelt samarbeid mellom bedrifter, fylkeskommune og NAV som burde kunne danne utgangspunkt for en nasjonal modell.

- De ulike departementene må sette seg sammen og se på hvordan en slik modell kan utformes, oppfordrer Kjær.

Skuffet over lærlingtilskuddet

NHO mener det er flere ting som må gjøres for å øke rekrutteringen til yrkesfagene.

Et virkemiddel for å øke antallet læreplasser er å øke tilskuddet til bedriftene, men der skuffet regjeringen i budsjettet som ble lagt frem forrige uke. 

- Det er skuffende at det generelle tilskuddet til lærebedrifter ikke får realvekst i årets budsjett. Vi hadde forventet at opptrappingen som kom i Revidert nasjonalbudsjett for 2014, ville bli fulgt opp i 2015-budsjettet, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Det er viktig at bedriftene tar inn lærlinger fordi det er eneste måten vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner.

Lærlinger til offentlige oppdrag

NHO mener også at reglene må endres, slik at bedriftene kan bli pålagt å ha lærlinger på offentlige oppdrag. Det vil gjøre at flere tar inn lærlinger.

Samtidig er det et stort behov for å øke statusen til yrkesfagene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller at regjeringen jobber med et yrkesløft i skolen. Se video med ministeren og møt Norges beste lærebedrift, Krøderen Elektro.