Lærere må bli bedre til å undervise i IKT

9. klassingene er gode på IKT sammenliknet med andre land. Men 24 prosent av elevene er på det laveste nivået og digitale verktøy brukes for lite i undervisningen, viser en ny undersøkelse.

Norske skoler har et godt utgangspunkt for å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, men at det fortsatt er store variasjoner i lærernes kompetanse i bruk av IKT i fagene. Illustrasjonsfoto: Istock.

Publisert 21.11.14

Kompetanse og utdanning

For første gang er det gjennomført en internasjonal undersøkelse av digitale kunnskaper hos ungdomsskoleelever. Digital kompetanse regnes som en av de fem grunnleggende ferdighetene i skolen.

- Det er like viktig som å lese, sa direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, på lanseringsmøtet av ICILS 2013.( International Computer and Information Literacy Study)

Undersøkelsen viser at lærerne i Norge er positivt innstilt til IKT i skolen, men digitale verktøy brukes lite i undervisningen.

- NHO mener at norske lærere og ikke minst lærerstudenter må få bedre digital fagkompetanse, sier avdelingsdirektør Are Turmo.

Bli med på frokostseminar: Hvor god er elevenes digitale kompetanse?

Store variasjoner

Undersøkelsen viser at bare 8 prosent av norske elever bruker datamaskin daglig på skolen, men 75 prosent bruker den daglig hjemme. Jentene gjør det best i Norge som i alle de 18 landene.

- Undersøkelsen viser at norske skoler har et godt utgangspunkt for å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, men at det fortsatt er store variasjoner i lærernes kompetanse i bruk av IKT i fagene. Lærernes digitale fagkompetanse må styrkes både i lærerutdanningene og ved målrettet etter- og videreutdanning, sier direktør Trond Ingebretsen i Senter for IKT i utdanningen.

Les mer om undersøkelsen.

Om undersøkelsen

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en studie av ungdomskolelevers digitale ferdigheter. Studien er organisert av IEA (The international Association for the Evaluation of Educational Achievement). I alt har 18 land og to provinser i Canada deltatt I ICILS 2013. I Norge deltok 138 skoler med inntil 20 elever på 9. trinn. Elevene gjennomførte en digital test og svarte på spørreskjema. Lærere, rektorer og IKT-ansvarlige har også svart på spørreskjema. (udir.no)