Lærlinger søker lærlinger

18 år gamle Helene Hundeide har jobbet som lærling i Sogn og Fjordane Energi siden august. Nå vil hun bidra til at flere velger yrkesfag.

Gode utsikter for fast jobb, bruk av både hodet og kroppen, og lønn under utdanning gjorde valget lett for 18 år gamle Helene Hundeide. Hun anbefaler flere å gjøre samme. Foto: Christian Albertsen/NHO

Publisert 05.02.15

Sogn og Fjordane, Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge i 2030 mangle nærmere 200.000 personer med utdanning på videregående nivå, i hovedsak fagarbeidere.

På yrkesmessen "Kva vil du bli?" på operahuset i Nordfjord var bedrifter, opplæringskontor og skoler denne uken samlet for å fortelle over 1000 ungdom om de mange utdannings- og jobbmulighetene i regionen.

Helene Hundeide ble selv kjent med Sogn og Fjordane Energi (SFE) på et lignende arrangement, men denne gangen står hun på andre siden av bordet for å dele sine erfaringer.

- For meg var det helt logisk å velge yrkesfag. Jeg har veldig gode utsikter for fast jobb, jeg får brukt både hodet og kroppen, og jeg får lønn mens jeg lærer, sier hun. 

Les også: Lærling-seier for NHO

Stort behov for yrkesfaglærte

Planen til montørlæringen er at lærlingperioden på to år skal resultere i fagbrev og fast stilling hos SFE. Det er musikk i ørene til HR-rådgiver Per Øyvind Sørbø.

For meg var det helt logisk å velge yrkesfag. Jeg har veldig gode utsikter for fast jobb, jeg får brukt både hodet og kroppen, og jeg får lønn mens jeg lærer.

- Det er ingen tvil om at vi har, og at det i enda større grad vil bli, et stort behov for yrkesfaglærte. I Sogn og Fjordane Energi er vi helt avhengige av kontinuerlig rekruttering av dyktige lærlinger og medarbeidere som er med på å utvikle oss videre. Helene er her i dag som en fantastisk ambassadør både for faget, lærlingordningen og SFE, sier han. 

Oppdager alle mulighetene 

Over 1000 ungdomsskole- og videregåendeelever var innom yrkesmessen for å lære mer om de ulike fagretningene. En av dem var 17 år gamle Sara Helene Rønne Solås. Hun går VG2 elenergi på Eid videregående skole, og brukte dagen til å samle informasjon om potensielle lærebedrifter.

- Jeg synes yrkesmessen har vært veldig bra, og selv har jeg snakket med flere spennende bedrifter som jeg kan søke lærlingplass hos. Det er fint at man får sett hvilke muligheter utdanningen gir. 

Foreldre har mye å si

På standen til SFE håper lærling Helene og Per-Øyvind å få snakke med elever både på ungdomsskolen og videregående, samt foreldre.

- Vi vet at foreldre har mye å si for barnas utdanningsvalg. Jeg tror noe av grunnen til at for få velger yrkesfaglig utdanning, er at både elever og foreldre ikke vet nok om de mange mulighetene disse utdanningene gir, både i forhold til jobb og eventuell videreutdanning. Derfor håper jeg de som er innom i dag bruker dagen godt, og at de ser at det er her fremtiden ligger, sier Helene.

Les mer: Foreldrene påvirker barnas skolevalg mest

Les også: Lærlinger får praksis i utlandet

Kontakt oss