OECD-RAPPORT

Lav yrkesstatus - men trives

Selv om 95 prosent av norske lærere trives i jobben, mener mange at yrket har lav status, viser TALIS-rapporten fra OECD. - Det påvirker dessverre interessen for å søke lærerutdanning, sier Are Turmo, avdelingsdirektør i NHO.

Publisert 25.06.14

Kompetanse og utdanning

Derfor er det viktigere enn noen gang å sette i verk tiltak som gjør lærerutdanningen mer attraktiv for godt kvalifiserte elever fra videregående opplæring.

Ett tiltak er egnethetsvurdering slik for eksempel politiutdanningen krever. Flere politiske partier har nå omtalt dette positivt. NHO håper derfor på et pilotprosjekt for dette nå.

- Ellers vil høyere inntakskrav, større læringstrykk, færre og bedre utdanninger, mer praksis og sentralgitte eksamener kunne bidra til høyere status, sier Turmo.

TALIS er den største internasjonale undersøkelsen av lærere og involverer mer enn 100 000 ungdomsskolelærere og skoleledere i 34 land, blant dem alle de nordiske.

TALIS bygger på en felles internasjonal erkjennelse av at læreren er nøkkelen til en god skole.

350 norske skoler fordelt på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående trinn er trukket ut til å være med i undersøkelsen.

2450 lærere på barnetrinnet, 2 981 lærere på ungdomstrinnet og 2658 lærere i videregående har fullført spørreundersøkelsen denne våren.

TALIS undersøker:

  • Læringsmiljø og skoleklima
  • Lærernes utdanning og kompetanseutvikling
  • Lærernes undervisningssyn og undervisningspraksis
  • Praksis for tilbakemelding og oppfølging
  • Skoleledelse

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184
Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

tor.e.groeng@nho.no
Telefon
23088215