Norges Bilbransjeforbund

Lyntreff mellom lærling og bedrift

Denne uken inviterte Norges Bilbransjeforbund, sammen med Utdanningsavdelingen i Oslo Kommune og Opplæringsavdelingen i Akershus Fylkeskommune, til Speed-date mellom elever som har søkt læreplass i et av bilfagene og potensielle lærebedrifter.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter elever som har søkt læreplass i et av bilfagene.

Publisert 28.05.14

Kompetanse og utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet arrangementet hvor 80 godt forberedte og svært spente elever fikk tre minutter til å presentere seg for 15 bilforhandlere, verksteder og opplæringskontor, som alle skal ha lærlinger fra høsten av.

Det er 160 elever som har søkt læreplass i et av bilfagene fra høsten av, og arrangementet ble satt i stand for de elevene som ikke allerede har tegnet lærekontrakt. - Normalt vet vi at omtrent 30 prosent av disse ikke får læreplass, mye på grunn av de ikke får presentert seg skikkelig for bedriftene. På Speed-daten fikk de anledning til å fortelle litt om seg selv og vise motivasjon, sier prosjektleder rekruttering, Marit Heimdal i Norges Bilbransjeforbund.

- Dette er et utrolig artig arrangement, hvor vi får satt fokus på lærlingeordningen på en positiv måte. For det første bidrar det til at flere elever går sommeren i møte med vissheten om at de har læreplass fra høsten av. For det andre klarer vi å snu rekrutteringssituasjonen. Nå skaper vi ikke en kamp om læreplasser, men bedriftene må kjempe om de beste lærlingene, sier Heimdal.

Alle bedriftene som deltok på arrangementet fikk treffe kandidater som de ønsket å snakke videre med om læreplass. Tilbakemelding fra elever, lærere og bedrifter har vært svært god.