Ledige læreplasser flere steder i landet

I flere bransjer er det ledige læreplasser og bedrifter som står med åpne armer for kvalifiserte søkere.

#205

NHO jobber for at flere bedrifter skal bli lærebedrifter, og er også opptatt av at elevene må være aktive. Fotograf: iStockPhoto/Illustrasjonsfoto

Publisert 13.07.16

Oslo og Akershus, Kompetanse og utdanning

- Vi har gått ut med en læreplassgaranti*, og vi har læreplasser i kokk og servitørfagene som står ubemannet, sier Frank Kjerland, daglig leder ved Lærlingekompaniet Innlandet.

1.juli kom de foreløpige tallene på hvor mange lærlinger som har fått læreplass. Tallene fra Oslo kommune viser at det så langt er 452 søkere som har fått læreplass i godkjent lærebedrifter.

Dette utgjør 52 prosent av alle primærsøkere og er det høyeste tallet Oslo kommune noen gang har registrert formidlet før sommerferien. 

- Norge trenger sårt fagarbeidere fremover, og da er det viktig at potensielle søkere til yrkesfag vet at det innenfor en del bransjer ikke er vanskelig å få plass så lenge du ikke har mye fravær og er lærevillig, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo. 

Flere vil få plass

Når det likevel er noen som foreløpig ikke har fått plass, er det flere årsaker til det. 

- Mange vil bli formidlet i løpet av sommeren og høsten, i tillegg til at en del av søkerne ikke er kvalifiserte, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo. 

NHO jobber for at flere bedrifter skal bli lærebedrifter, og er også opptatt av at elevene må være aktive. 

-  Mange arbeidsgivere er veldig opptatt av hvor mye fravær du har. Har du høyt fravær og dårlig ordenskarakter, er sjansen for at en arbeidsgiver vil satse på deg mindre. Det er også viktig å selv være initiativrik. Ta kontakt med bedrifter og markedsfør deg selv, sier Turmo. 

Les også: Slik finner du læreplass

Kan søke hvor i landet man vil 

Innenfor noen bransjer og i noen deler av landet er det likevel færre plasser enn kvalifiserte søkere og et tips til de som til høsten eventuelt ikke har fått plass å vurdere å flytte på seg.

I Troms har de for eksempel blant annet ledige plasser læreplasser på bygg og anlegg, konditor og bakere og hotell- og restaurantfag.

- Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å skaffe lærlingeplasser og for å avstemme antall skoleplasser med læreplasser. De må samarbeide bedre på tvers av fylkesgrensene. Ansvaret for å tenke utover egen fylkesgrense er skolenes, fylkesadministrasjonens og elevene sitt, sier Turmo. 

- Innenfor kokk og servitør er vi veldig interessert å få fylt opp læreplassene våre fra andre fylker, sier Kjerland i Lærlingekompaniet Innlandet.

Les også: 10 grunner til å velge yrkesfag

Alle må ta et ansvar. NHO jobber aktivt med å informere og motivere medlemsbedriftene til å ta inn lærlinger. I tillegg mener NHO: 

  • Det må bli bedre samordning mellom tilbud og etterspørsel. Antall skoleplasser må følge hvor mange tilgjengelige læreplasser det er i fylket. Man bør ha en føler på det reelle kompetansebehovet regionalt, og gjerne på tvers av fylkene.
  • Det må være attraktivt for bedriftene å være lærebedrift. Her må rammebetingelsene bli bedre. Regjeringen har økt lærlingtilskuddet. Det er bra, men vi skulle ønske at det var høyere. Dessuten er det innført lærlingeklausuler i offentlige anbud. Det tror vi også vil skaffe flere læreplasser.

Les også: Fylkeskommunene bør jobbe mer systematisk for å skaffe læreplasserLes også: 3 gode grunner til å bli lærebedrift 

Læreplassgaranti

*Læreplassgarantien i Innlandet gjelder for at alle som går ut av VG2 kokk og servitør på samtlige videregående skoler i Hedmark og Oppland som tilbyr dette programorådet og som oppfyller disse kriteriene: 

  • Minst karakteren 2 (to) i obligatoriske fellesfag
  • Minst karakteren 3 (tre) i programfag
  • Ikke mer enn ti dager fravær på VG1 og VG2 (timefravær inkludert) 
  • Karakter God i orden og adferd
  • Ungdomsrett 
  • Søker i Vigo med kokk eller servitør som første ønske innen 1.mars gjeldene år

- I tillegg tar vi med glede imot søkere fra andre steder etter at vi har oppfylt garantien i egen region, presiserer Kjerland.

Regjeringen og partene i arbeidslivet har nylig signert en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Les mer.