Sikrer fremtidens matglede

- Mills' samarbeid med yrkesfagskoler og bedrifter gir matindustrien nødvendig tilgang på kvalifisert arbeidskraft, sier fabrikksjef Linda Seeman.

Mills har gitt Glemmen skole et mikroprosessanlegg for majonesproduksjon i gave til bruk i matfag-undervisningen. Her er Gunhild Rosnes, Halimo Awil, Mariann Strande, Celin Mathisen, Petter Grøtvedt Kildebo, Linda Seeman og Emil Hermansen foran mikroprosessanlegget fra Mills. Foto: Arne Glomdal

Mills har gitt Glemmen skole et mikroprosessanlegg for majonesproduksjon i gave til bruk i matfag-undervisningen. Her er Gunhild Rosnes, Halimo Awil, Mariann Strande, Celin Mathisen, Petter Grøtvedt Kildebo, Linda Seeman og Emil Hermansen foran mikroprosessanlegget fra Mills. Foto: Arne Glomdal

Publisert 28.01.16

Østfold, Kompetanse og utdanning

27. januar åpnet Glemmen videregående skole i Fredrikstad dørene for regionens 10-klassinger. Skolen bød på råd, erfaringer og informasjon om yrkesfagene, slik at elevene kan vurdere dette i sitt utdanningsvalg.

Rekrutterer til matfagene

Mills fra Fredrikstad, Nortura fra Sarpsborg og Lantmännen Cerelia fra Moss stilte med stand og praktiske visninger for å promotere bransjen og fagene som fører til lærlingplass i bedriftene.

Disse tre bedriftene er aktive deltakere i MatfagNett Østfold. Dette nettverkssamarbeidet mellom skole og bedrift består av seks ledende matbedrifter i fylke, NHO Østfold og NHO Mat og Drikke, Glemmen og Mysen vgs, opplæringskontorer og fylkeskommunen. Målet er å styrke kvalitet og relevans i utdanningen.

Petter Grøtvedt Kildebo fra Nortura gir elever innføring i kjøttkjæring og matproduksjon. Foto: Daniel Strandos Frøjd

En bransje i rask teknologisk utvikling

I tillegg til rekrutteringsarrangementer, holder bedriftene i MatfagNett foredrag for elever, inviterer lærere og skolerådgivere på bedriftsbesøk, og tar elever inn i praksisplasser. Nortura har inngått en intensjonsavtale om å ta 50 lærlinger på fire fabrikker innen 2017.

- Matbransjen trenger fagfolk. MatfagNett er et viktig forum. Her kan bransjen diskutere tiltak i forhold til rekruttering og dele erfaringer om hvordan vi jobber med lærlinger, sier arbeidsleder og fagansvarlig for lærlinger hos Nortura, Petter Grøtvedt Kildebo.

Mills har gitt Glemmen skole et mikroprosessanlegg for majonesproduksjon i gave til bruk i matfag-undervisningen. -Anlegget er en liten smaksprøve på hvordan det kan være å jobbe i industrien, sier fabrikksjef Linda Seeman, Mills i Fredrikstad. Det skjer mye i matindustrien og det skjer fort. Endringer skjer også raskt i skolen, derfor må bedriften være tett på skolene, sier hun.

Kontakt: Elena Rosnes, rådgiver NHO Østfold og Cecilie Hänninen, seniorrådgiver NHO Mat og Drikke.